Dziś sprawa jak z dobrego amerykańskiego horroru. Najpierw niekorzystny wyrok w I instancji i wygrana w apelacji. Ale po kolei… Niestety, czasami tak bywa, że mimo, jak mogłoby się wydawać naszym specjalistom w oddłużaniu z Portalu Dłużnika, jednoznacznej sytuacji, sąd orzeka na niekorzyść pozwanej osoby. Jeżeli jesteśmy przekonani o słuszności naszego stanowiska, bezwzględnie zalecamy wniesienie apelacji. Niestety ten środek zaskarżenia związany jest z dodatkowymi kosztami. Zawsze  zalecamy o wystąpienie do sądu o zwolnienie od opłaty od apelacji, ponieważ bardzo często ten rozpatruje taki wniosek pozytywnie. Nie inaczej zrobiła Pani Jola, dając jednocześnie swojemu pełnomocnikowi zielone światło do dalszej walki w II instancji. I proszę zobaczyć co z tego wynikło. Sąd Okręgowy uchylił w całości wydany w postępowaniu nakazowym z weksla nakaz zapłaty i oddalił powództwo Profi Credit w całości.

Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A.
Wysokość długu: 10.000,00 zł
Zadanie: Wniesienie apelacji od wyroku sądu I instancji
Uzyskany efekt: Uwzględnienie apelacji w całości przez sąd II instancji

Niekorzystny wyrok w I instancji nie zawsze oznacza zamknięcie sprawy

Niejednokrotnie zamieszczaliśmy już wyroki, w których to Sąd Okręgowy Wydział Odwoławczy zmieniał o 180 stopni orzeczenia Sądów Rejonowych, które wydawały niekorzystne wyroki dla naszych Klientów. Należy jednak pamiętać, że zawsze przed wniesieniem apelacji, musimy wystąpić z wnioskiem o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. To ono daje nam podstawy, bądź nie, do zaskarżenia. Strona w apelacji musi sformułować tzw. zarzuty, czyli określić jakie błędy jej zdaniem popełnił sąd, wydając taki a nie inny wyrok pierwszej instancji oraz  zgłosić tak zwany wniosek końcowy. Polega on na konkretnym przedstawieniu czego ostatecznie się domagamy. Czy chodzi o zmianę wysokości zasądzonej kwoty czyli ograniczenie roszczenia, czy oddalenie w całości .

Kiedy podejmujemy decyzję o zaskarżeniu lub wniesieniu apelacji od wyroku wydanego przez sąd I instancji, musimy zdawać sobie sprawę, że najmniejszy błąd proceduralny może zadecydować o jej odrzuceniu. Dlatego i w tej kwestii najbezpieczniej będzie zdać się na profesjonalistów z Portalu Dłużnika.

Wygrywamy z Profi Credit w sądzie II instancji

Dłużniku jeżeli poległeś w sądzie I instancji, a nasi specjaliści w oddłużaniu z Portalu Dłużnika dojdą do wniosku, że są podstawy do wniesienia apelacji, podejmij ryzyko, a zapewne okaże się, że nie zapłacisz grosza z tego czego żąda od ciebie pozywający. Pani Jola zaufała naszym profesjonalistom i ma w tej chwili prawie 10000 zł długu mniej. Prawda, że się opłaciło?

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Niekorzystny wyrok w I instancji