Komornik od Ultimo? Firmy skupujące wierzytelności imają się przeróżnych sposobów, aby zastraszyć dłużnika i wymóc na nim uznanie długu. Tym razem Ultimo straszyło naszą Klientkę komornikiem jeszcze w chwili, kiedy sprawa nawet nie trafiła do sądu. Jedyną dobrą rzeczą, która z tego wyniknęła było to, że Pani Maria zaczęła szukać pomocy. Tak znalazła stronę naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika i nawiązała z nami kontakt. Po zapoznaniu się z aktualnym stanem sprawy, uspokoiliśmy przerażoną kobietę i w tej sytuacji należało czekać aż zostanie pozwana. Kiedy w końcu otrzymała nakaz zapłaty z sądu, nasi specjaliści w oddłużaniu podjęli odpowiednie czynności, które doprowadziły do zakończenia sprawy. Zakończenia oczywiście na korzyść naszej Klientki, ponieważ sąd oddalił powództwo Ultimo Portfolio w całości.

Wierzyciel: Ultimo Portfolio Investment
Wysokość długu: 2.800,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Windykacja ima się wszelkich sposobów, aby dłużnik uznał lub spłacił dług

Nie od dzisiaj wiadomo wszystkim tym, którzy mają długi, że działania windykacji pozostawiają wiele do życzenia. Część z nich już nawet nie balansuje na granicy prawa, ale je łamie. Nie należy do rzadkości tak zwana „metoda na komornika”. Jest ona wysoce nieetyczna. Polega na tym, że windykator rozmawia z dłużnikiem z poziomu komornika, roszcząc sobie prawo do jego majątku. Ten nie wie, że są to wierutne kłamstwa mające na celu wydobycie od niego pieniędzy, czy skłonienie do podpisania ugody. A wszystko po to, aby złapać biedaka i w razie, kiedy sprawa trafi do sądu, uniemożliwić mu skuteczną obronę przed często nienależnym  roszczeniem.

Firma często nakłania też do spłaty ratalnej zadłużenia, jednocześnie informując, że jeżeli zadłużony to zrobi, to sprawa pozostanie na etapie polubownym. W przeciwnym razie zostanie skierowana do komornika. W rzeczywistości takie działanie firmy windykacyjnej stanowią groźbę skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego i bezprawne wprowadzanie dłużnika w błąd, sugerujące, że jeśli nie spełni zobowiązania w postaci spłaty wierzytelności to sprawą zajmie się komornik.

Pamiętajmy, że zanim sprawa trafi na drogę postępowania egzekucyjnego, musi odbyć się postępowanie sądowe. Jeżeli wierzyciel nie skierował pozwu do sądu i nie został wydany prawomocny nakaz zapłaty/wyrok opatrzony w klauzulę wykonalności, to nie ma tytułu wykonawczego. W konsekwencji komornik nie może wszcząć egzekucji. I tutaj temat się zamyka

Komornik od Ultimo?

Sprawa z Ultimo Portfolio zakończyła się wydaniem przez sąd wyroku oddalającego powództwo w całości. I oczywiście o komorniku nie może być mowy.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Komornik od Ultimo

Komornik od Ultimo