Zmiana wierzyciela wbrew pozorom nie jest dla dłużnika niczym złym. Nie ważne, że windykacje straszą cesją wierzytelności jakby miała oznaczać koniec świata. W wielu przypadkach zmiana wierzyciela wychodzi dłużnikowi na dobre, bowiem broniąc się w procesie można podnieść dużo większą ilość zarzutów. Tak było i w tej sprawie. Cesja do Prokury NSFIZ ułatwiła nam obronę przed roszczeniem wierzyciela wtórnego.

Wierzyciel: Prokura NSFIZ
Wysokość długu: ok. 4.000,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Zmiana wierzyciela

Wielokrotnie powtarzaliśmy i nadal będziemy to robić, że zmiana wierzyciela to okoliczność, która może wyjść dłużnikowi na dobre. Wielokrotnie bowiem zdarza się, że gdy sprawa trafia do sądu z powództwa Funduszu ten nie potrafi udowodnić podstawy roszczenia, jego wysokości, czy wymagalności, a cesje zazwyczaj dokonywane są pakietowo, na szybko. Zdarza się i to dość często, że Fundusz nie posiada dokumentów, że zakupione wierzytelności nie istnieją, albo to wręcz pozwany posiada roszczenie do wierzyciela o zwrot nienależnie wpłaconych pieniędzy. Tak też bywa.

Analizując takie sprawy zawsze opieramy się o aktualne przepisy prawa oraz staramy się prześledzić wszystkie dokumenty możliwie najdokładniej. Często nie tyle pozew budzi nasze wątpliwości co załączniki do niego. Stąd tak bardzo ważne, żeby akta sprawy oceniał adwokat czy radca prawny, wyspecjalizowany w tego typu sprawach o zapłatę.

Może to zabrzmi banalnie, ale z jednym wierzycielem wygraliśmy kilkadziesiąt spraw tylko dlatego, że radca prawny powoda w sposób nieprawidłowy poświadczał dokumenty składane do sądu. To pokazuje, że czasem nawet najmniejszy szczegół może mieć w takich sprawach ogromne znaczenie. Warto też pamiętać, że to na co nigdy nie zwróci uwagi pozwany broniąc się sam, może budzić głębokie wątpliwości profesjonalnego pełnomocnika.

Proces z Prokura NSFIZ

Prokura NSFIZ pozwała naszego Klienta po wcześniejszej windykacji prowadzonej przez firmę Kruk. Dopilnowaliśmy wszystkiego i doprowadziliśmy do oddalenia powództwa przez sąd.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Zmiana wierzyciela

Zmiana wierzyciela