Pamiętajmy, że wydanie przez sąd nakazu zapłaty nie jest równoznaczne z tym, że sąd uznaje roszczenie powoda względem pozwanego. Nie zapominajmy, że został on wydany tylko na podstawie okoliczności wskazanych przez powoda. Po konsultacji z prawnikiem może się jednak okazać, że powództwo można w sądzie oddalić. Nie inaczej stało się z sprawie z powództwa Profi Credit, które opiewało na prawie 15000 zł. Nakaz zapłaty wydany przez sąd w postępowaniu nakazowym z weksla zainicjował długą walkę o rozstrzygnięcie sporu. Ku zadowoleniu naszego Klienta i całego zespołu z Portalu Dłużnika, sąd II instancji podtrzymał decyzję, która zapadła w sądzie rejonowym. Poniżej nieskuteczna apelacja Profi Credit i wyrok w tym zakresie.

Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A.
Wysokość długu: ok. 15.000,00 zł
Zadanie: Obrona procesowa w sądzie I i II instancji
Uzyskany efekt: Apelacja oddalona w całości

Czy wierzyciel może wszcząć egzekucję bez prawomocnego orzeczenia?

Wielu dłużników nie zna przepisów prawa, które dają możliwość wierzycielowi na skierowanie dochodzonego roszczenia pieniężnego do egzekucji komorniczej. Myślą, że jeżeli nie zapadł wyrok to w zasadzie taka czynność im nie grozi. Nic bardziej mylnego. Sam nakaz zapłaty, który jest przecież orzeczeniem sądowym z chwilą uprawomocnienia się stanowi tytuł egzekucyjny. Ale chcemy zaznaczyć, że jeszcze na tym etapie nie daje on podstaw do skierowania sprawy do komornika. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności. W przypadku uprawomocnienia nakazu zapłaty, powód musi wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności.

Reasumując, aby wierzyciel mógł wszcząć wobec dłużnika postępowanie egzekucyjne, nie musi odbyć się tradycyjne postępowanie sądowe kończące się wydaniem wyroku. Z tego co napisaliśmy, jednoznacznie wynika, że wystarczy do tego prawomocny nakaz zapłaty wydany przez sąd na posiedzeniu niejawnym wraz z klauzulą wykonalności.

Nieskuteczna apelacja Profi Credit

Po nadaniu prawomocnemu nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności powód może udać się do komornika z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Na szczęście Profi Credit w sprawie naszego Klienta nie będzie miał takiej możliwości. Sądy obu instancji oddaliły w całości roszczenie firmy pożyczkowej, potwierdzając tym samym w 100% zasadność i trafność naszych zarzutów.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Nieskuteczna apelacja Profi Credit

Nieskuteczna apelacja Profi Credit