Wielu Klientów do znudzenia zadaje nam to samo pytanie. Mówią: “Dostałem nakaz zapłaty z sądu i co mam robić? Czy obrona przed nakazem zapłaty ma sens skoro wydał go sąd? Jeżeli sąd miałby wątpliwości to przecież nie wydałby nakazu na kwotę dochodzoną pozwem”. Tak mniej więcej zaczyna się duża część naszych telefonów. Na szczęście nie wszyscy pozywani pozostają bierni. Coraz większa rzesza dłużników szuka pomocy w kancelariach oddłużeniowych, często znajdując skuteczną pomoc. Tym razem sprawa dotyczyła Profi Credit. Skutecznie obroniliśmy naszą Klientkę przed pozwem na prawie 5 000 zł. Po naszych zarzutach i trafnej argumentacji, ten sam sąd, który najpierw wydał nakaz zapłaty z weksla, teraz oddalił powództwo w całości.

Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A.
Wysokość długu: ok. 5.000,00 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Z Profi Credit się nie dyskutuje

Niejeden dłużnik przekonał się na własnej skórze, że z Profi Credit nie ma łatwo. Firma ta w żaden sposób nie chce wychodzić naprzeciw osobom, które napotykają na przejściowe trudności w spłacie. Czasami drobne ustępstwo pozwoliłoby pożyczkobiorcy uporządkować swoje sprawy finansowe i potem posłusznie płacić. A koszty pożyczek są bardzo wysokie…

Gdy do akcji wkracza windykacja cały świat musi się dowiedzieć, że ten i ten ma problemy ze spłatą. Najpierw dowiaduje się pracodawca, bo już po kilku dniach opóźnienia wysyłają do niego dyspozycję potrąceń z wynagrodzenia. Należy zaznaczyć, że wymieniona dyspozycja jest integralną częścią umowy i w żaden sposób nie można z niej zrezygnować, kiedy bierze się pożyczkę. Można uniknąć tych potrąceń, składając odpowiednie oświadczenie u pracodawcy.

Potem zaczynają się wizyty pracowników terenowych w domu i nawet zakładzie pracy zadłużonego. A wszystko to z wielkim hukiem, aby narobić jak najwięcej wstydu. Ma to działać na dłużnika „motywująco” czyli zmusić go do spłaty. Jak pokazuje nasze doświadczenie w oddłużaniu, często ta strategia przynosi oczekiwany przez wierzyciela efekt i doprowadza do dalszego pogłębiania się długu, zaciągania następnych zobowiązań na spłatę bieżących.

Dostałem nakaz zapłaty z sądu

Pani Anna miała spłaconą pożyczkę w Profi Credit, a mimo to została pozwana. Chciano od niej zapłaty nienależnych firmie kosztów. Portal Dłużnika stanął w obronie naszej Klientki. Zrobiliśmy to profesjonalnie i co najważniejsze skutecznie. Jeżeli Profi Credit odwoła się od wyroku, będziemy walczyli w apelacji.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Dostałem nakaz zapłaty z sądu

Dostałem nakaz zapłaty z sądu