Masz niezamknięte zobowiązania finansowe w bankach, czy firmach pożyczkowych? Wierzyciel domaga się ich uregulowania? Odezwij się, a może się okazać, że już nic nie jesteś winien. Dziś kolejna wygrana sprawa. Szybka Moneta uzyskuje nakaz zapłaty, nasz Klient szybko przekazuje nam odebrane dokumenty, a sąd oddala powództwo na ok. 2200 zł.

Wierzyciel: Vega Sp.z.o.o.
Wysokość długu: 2.200,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Jak najczęściej inicjowane jest dochodzenie wierzytelności?

Od kiedy została powołana do życia instytucja Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny, czyli tak zwany E-sąd, to właśnie tam większość wierzycieli wnosi pozwy i dochodzi roszczeń od dłużników. W elektronicznym postępowaniu upominawczym wydawane są nakazy zapłaty, od których należy bezwzględnie się odwoływać, czyli wnosić sprzeciw. Ten sposób pozywania jest obecnie najczęściej wykorzystywany, ponieważ pozwala na szybkie i obciążone małymi kosztami uzyskanie orzeczenia sądowego. Wydawane jest ono na posiedzeniu niejawnym, czyli bez uczestnictwa stron. Opiera się tylko na twierdzeniach powoda, nie dając szansy pozwanemu na obronę. Dlatego tak ważne jest wniesienie sprzeciwu, ponieważ tylko wtedy nakaz straci moc i sprawa zostanie skierowana do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika.

Prawnicy z kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, każdego dnia wnoszą nawet po kilkadziesiąt tego typu sprzeciwów i podejmują się dalszej obrony pozywanych, kiedy ich sprawy znajdą się już sądzie rejonowym.

Możemy śmiało napisać, że to właśnie w EPU zaczyna się zdecydowana większość spraw z powództwa banków, firm pożyczkowych czy wierzycieli wtórnych. Kierując tam pozwy liczą oni na to, że dłużnik nie wniesie sprzeciwu i nakaz się uprawomocni. A wtedy uzyskawszy klauzulę wykonalności daje im podstawę, aby domagać się zapłaty całej kwoty jaka widnieje na nakazie zapłaty. Robią to często z pomocą komornika.

Vega Sp. z o.o. przegrywa w sądzie I instancji

Po skutecznej interwencji specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika w sprawie z powództwa Vega dość, że sąd oddalił nienależne wierzycielowi roszczenie, to jeszcze obciążył go wszystkimi kosztami związanymi z postępowaniem procesowym.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Szybka Moneta uzyskuje nakaz zapłaty