Jako kancelaria oddłużeniowa, musimy stwierdzić, że z bankiem PKO BP mamy pozytywne doświadczenia. Ilość pomyślnie przeprowadzonych, przez specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika i zakończonych sukcesem negocjacji jest naprawdę bardzo duża. Ale jak się okazuje, nie wszystkie spory udaje się rozwiązać na etapie polubownym. Bywa, jak w przypadku Pani Haliny, że bank za nic nie chciał się porozumieć i wystąpił z pozwem do sądu. Jak można zobaczyć na zamieszczonym wyroku, nie był to rozsądny ruch ze strony wierzyciela. Powództwo PKO BP upadło w całości.

Wierzyciel: PKO BP S.A.
Wysokość długu: ok. 4200,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Wyłudzenie kredytu, pożyczki

Bardzo często dłużnicy szukający pomocy w naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, są straszeni przez windykację tym, że zostanie wobec nich wszczęte postępowanie karne za wyłudzenie kredytu czy pożyczki w konsekwencji czego ma grozić im więzienie.

Stwierdzamy z pełną świadomością, że kredytobiorca  nie będzie pociągany do odpowiedzialności karnej za to, że nie spłacił swojego zobowiązania do końca lub za to, że ma opóźnienie w spłacie rat. Dłużnikowi należałoby udowodnić umyślne działanie na szkodę wierzyciela. Taka sytuacja będzie wtedy kiedy np. konsument zaciągnął zobowiązanie i nie spłacił ani jednej raty. Albo przy składaniu wniosku świadomie podał nieprawdziwe informacje na przykład o swojej sytuacji majątkowej lub sfałszował przedstawiane dokumenty. W takiej sytuacji nie ulega wątpliwości, że może być przeciw dłużnikowi prowadzona sprawa karna, która wiąże się z daleko idącymi konsekwencjami.

Zatem pamiętajcie Państwo, jeżeli zaciągnęliście zobowiązanie finansowe, a w międzyczasie zaprzestaliście jego spłaty np. z powodu utraty płynności finansowej, choroby czy innego zdarzenia, to nie musicie obawiać się odpowiedzialności karnej, ponieważ w dniu podpisywania umowy nie chcieliście nikogo oszukać. Nie ma więc mowy o wyłudzeniu.

Czy bank ma zawsze rację? Powództwo PKO BP oddalone w całości

Jak pokazuje dzisiejszy wyrok nawet tak zacny bank jak PKO BP nie jest nieomylny i też popełnia błędy. Wyrok sądu oddalający w całości roszczenie banku na prawie 4200 zł, potwierdza twierdzenie specjalistów w oddłużaniu z Portalu Dłużnika.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Powództwo PKO BP

Powództwo PKO BP