Prawomocny nakaz zapłaty, czy wyrok sądu opatrzony w klauzulę wykonalności daje wierzycielowi narzędzie pozwalające dochodzić roszczenia w egzekucji komorniczej. W innym przypadku jego „bujdy” o komorniku możemy schować między bajki. Ale jeżeli nie będziemy bronili się przed roszczeniami nieuchronnie bajki zmienią się w twarde fakty, z którymi nie będziemy mogli dyskutować. Pani Marta została pozwana przez NextCap Ventures OU i znalazła w internecie stronę naszej kancelarii. Pracownicy z Działu Obsługi Klienta stanęli na wysokości zadania i już następnego dnia nasi prawnicy mogli poznać szczegóły sprawy. Jako pełnomocnicy reprezentowaliśmy naszą Klientkę w sądzie. Wygraliśmy w obu istancjach!

Wierzyciel: NextCap Ventures OU
Wysokość długu: ok. 3000,00 zł
Zadanie: Obrona procesowa w sądzie I i II instancji
Uzyskany efekt: Wygrana w obu instancjach, oddalona apelacja NextCap Ventures OU

Dlaczego boimy się sądu!

W przeświadczeniu wielu osób sąd jest uosobieniem wszelkiego zła. Uważamy, że nie może tam spotkać nas nic dobrego, a dodatkowo narazimy się na utratę dobrej opinii. Myślimy, że  tak się stanie, kiedy rodzina, czy znajomi dowiedzą się, że „włóczymy” się po sądach. Bo tam przecież nie bywają porządni ludzie. Patrząc na to w ten sposób, każdy kto korzysta z pomocy tej instytucji z założenia powinien oszukiwać, kłamać czy robić jakieś machlojki. Panuje też przekonanie, że dłużnik nie ma szans na obronę przed roszczeniami banków, czy firm pożyczkowych. Takie przeświadczenie prowadzi do generowania jeszcze większego zadłużenia, utraty zarabianych pieniędzy, czy nawet dorobku całego życia, kiedy na wniosek wierzyciela wszczynana jest egzekucja komornicza. Ale czy tak musi być?

To mylne pojęcie o istocie sądownictwa, może być zgubne szczególnie dla zadłużonych. Jedynie tam, mogą skutecznie się bronić przed roszczeniami wierzycieli.

Wygrana w sądzie II instancji z NextCap Ventures

Kiedy wierzyciel wtórny po wygranej przez Portal Dłużnika sprawie w sądzie I instancji wniósł apelację, nasza Klientka wpadła w panikę. Uspokoiliśmy ją i byliśmy pewni, że wszystko skończy się pomyślnie. Ponownie nie pomyliliśmy się. Sąd oddalił apelację NextCap Ventures OU.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

NextCap Ventures OU

NextCap Ventures OU