Dwie Klientki i dwie sprawy oddłużeniowe z powództwa Profi Credit. Jak zawsze, kiedy szukają u nas pomocy pozywani dłużnicy, pierwszą czynnością, którą robimy jest dokładna analiza sprawy. To podczas niej, prawnicy z Portalu Dłużnika zapoznają się ze wszystkimi dokumentami dostępnymi w sprawach. Ten krok pozwala nam na obiektywną ocenę sytuacji i określenie realnych szans na obronę przed roszczeniem. Niezwłocznie w obu sprawach nasi prawnicy wnieśli zarzuty i wdali się w spór z Profi Credit.

Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A.
Wysokość długu: ok. 3000,00 zł, 1500,00 zł
Zadanie: Zarzuty od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Umorzenie i oddalenie powództwa w pozostałym zakresie, oddalenie powództwa w całości

Wniosek o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty

Wniosek o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty to bardzo ważna kwestia, o której będziemy Państwu przypominali. Są sytuacje, kiedy samo wniesienie zarzutów od nakazu zapłaty nie zabezpiecza nas przed wszczęciem egzekucji komorniczej. Kiedy otrzymamy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym w zupełności wystarczy skuteczne wniesienie sprzeciwu i nakaz automatycznie traci swoją moc. Inaczej sprawa wygląda w przypadku postępowania nakazowego, czyli takiego, kiedy to wierzyciel zdobędzie w sądzie nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla. Może się zdarzyć, że rozpocznie się na wniosek wierzyciela postępowanie egzekucyjne na podstawie tegoż właśnie nakazu, pomimo wniesienia zarzutów. Należy bezwzględnie pamiętać, że nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym z chwilą wydania stanowi tytuł zabezpieczenia, który jest wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalności po 14 dniach od odebrania.

W takiej sytuacji należy zdecydowanie pamiętać, o wniesieniu wniosku o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty wydanego w trybie nakazowym. To pozwany musi o tym pamiętać, ponieważ sąd nie zrobi tego z urzędu. Dopiero po otrzymaniu takiego wniosku, wydaje postanowienie, które docelowo zapobiega ryzyku wyegzekwowania świadczenia dochodzonego przez powoda, jeszcze przed merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy przez sąd.

Wygrane sprawy oddłużeniowe z Profi Credit

Profi Credit dochodziło od naszych Klientek wygórowanych kosztów i opłat wynikających z zaciągniętych pożyczek. Jak zwykle wniesione przez specjalistów z Portalu Dłużnika zarzuty odniosły spodziewany sukces. Efekt naszej pracy możecie Państwo zobaczyć na prezentowanych poniżej wyrokach.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

sprawy oddłużeniowe

sprawy oddłużeniowe

sprawy oddłużeniowe

sprawy oddłużeniowe