Dłużniku! Nie dopuść do egzekucji komorniczej. Wiąże się z nią wiele niedogodności i koszty, powiększające dług. Tylko twoja zdecydowana reakcja będzie w stanie temu zapobiec. Nakaz zapłaty dostarczony przez sąd ma to do siebie, że sam się sobie nie sprzeciwi. Musisz to zrobić Ty, albo co będzie lepszym i pewniejszym rozwiązaniem, prawnicy z kancelarii prawnej Portal Dłużnika specjalizujący się w oddłużaniu. Tylko wtedy zyskasz pewność, że twoja sprawa będzie poprowadzona z największą starannością i profesjonalizmem. Pani Izabela wyszła z takiego założenia i powierzyłam nam swoją sprawę, a my wywiązaliśmy się z zadania koncertowo. Sąd oddalił powództwo ID Finance w całości.

Wierzyciel: ID Finance Poland Sp.z.o.o.
Wysokość długu: ok. 2000,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Czy można zlekceważyć wezwanie do złożenia wyjaśnień?

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który zgodnie z przyznanym mu przez ustawodawcę prawem, zajmuje się przymusową egzekucją długów. Dokonuje tej czynności na wniosek wierzyciela i na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego. Należy zaznaczyć, że mimo posiadania wielu uprawnień, komornik też jest zobligowany do przestrzegania prawa. W przypadku łamania tych zasad, dłużnik ma prawo złożyć skargę na jego czynności.

Jednoznacznie trzeba podkreślić, że kiedy do akcji wkracza komornik, żarty się skończyły. Nie podporządkowanie się jego wezwaniom, może skończyć się grzywną. Jeżeli zostaliście Państwo wezwani przez komornika do złożenia wyjaśnień, trzeba się temu bezwzględnie podporządkować. Wysyłając takie pismo dłużnikowi, komornik oczekuje wyjawienia całego majątku. Można to zrobić w formie pisemnej, bądź ustnie do protokół w jego kancelarii.

Jeśli wyjaśnienia jakie udzielisz komornikowi będą niekompletne, niewystarczające lub będą budzić wątpliwość, to wierzyciel ma prawo skierować do sądu wniosek o wyjawienie majątku dłużnika. Sprawa robi się jeszcze poważniejsza, ponieważ kiedy nie stawimy się w sądzie, nie mając udokumentowanego usprawiedliwienia, to sąd będzie mógł wymierzyć  grzywnę i przymusowe doprowadzenie, a w ekstremalnych przypadkach skazać na areszt. Jak zatem widać, aby nie napytać sobie biedy, nie można zignorować wezwania do złożenia wyjaśnień wysłanego przez komornika.

Nie dopuść do egzekucji komorniczej

Nasza Klientka na szczęście nie musiała borykać się z komornikiem, ale została pozwana prze ID Finance. Specjalistyczna pomoc prawników z Portalu Dłużnika pozwoliła na uwolnienie Pani Izabeli od długu, który okazał się w 100% niezasadny. Potwierdza to wyrok sądu.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Nie dopuść do egzekucji komorniczej

Nie dopuść do egzekucji komorniczej