Pierwszym krokiem prowadzącym do wychodzenia z długów jest zaprzestanie zaciągania nowych zobowiązań. Tylko wtedy jesteście Państwo w stanie zacząć realnie myśleć o prostowaniu swojej sytuacji. A i nasi specjaliści z Portalu Dłużnika, będą mogli skutecznie pomóc. Pokierujemy tym niełatwym procesem tak, aby pomóc Państwu przejść przez niego z najmniejszymi stratami. Dzisiaj wygrana sprawa z powództwa Profi Credit. Udowodniliśmy przed sądem bezzasadność roszczenia na ok. 10.000 zł. Wyrok: umorzenie postępowania w zakresie 3000 zł i oddalenie powództwa w pozostałym zakresie.

Wierzyciel: Profi Credit Polska S.A.
Wysokość długu: ok.10.000,00 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Umorzenie części i oddalenie powództwa w pozostałym zakresie

Dłużniku znaj swoje prawa

Każda firma prowadząca działalność finansową musi działać w granicach prawa, a jej wewnętrzna windykacja powinna przestrzegać ogólnych zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów. Jeśli pracownik windykacji przekroczy swoje uprawnienia, powinniśmy niezwłocznie reagować. Ponadto, jeśli w swojej działalności narusza przepisy, konsumenci mają prawo bronić się przed taką działalnością, poprzez zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zakazuje stosowania praktyk naruszających przepisy prawa, a w uzasadnionych przypadkach może nawet ukarać daną spółkę potężną karą finansową.

Niedozwolone praktyki windykacyjne

Windykacja nie może stosować przymusu wobec dłużnika. Posiada jedynie kompetencje do prowadzenia negocjacji. Nie może straszyć skierowaniem sprawy do sądu. Inną praktyką są wielokrotne telefony np. co godzinę od wczesnych godzin rannych po godziny wieczorne w tym również w dni wolne od pracy. Niedozwolone jest także, ściąganie należności od dłużników, do czego uzurpują sobie nieraz prawo. Wyraźnie trzeba powiedzieć, że windykatorzy takich uprawnień nie posiadają. Windykacja terenowa sprowadza się do częstego odwiedzania klienta, wywieszaniu na mieszkaniu informacji o zadłużeniu, informowaniu sąsiadów o dłużniku w skrajnych przypadkach na wyzwaniu dłużnika oraz straszeniu jego rodziny i dzieci. Informują o zadłużeniu pracodawców dłużnika, który często z tego powodu traci pracę. Wymieniliśmy kilka podstawowych przykładów łamania prawa przez windykatorów, którym należy się przeciwstawiać.

Umorzenie i oddalenie powództwa

Nie pomógł weksel in blanco wystawiony na prawie 10.000 zł, nie pomógł nakaz zapłaty. Kiedy nasi wyspecjalizowani w oddłużaniu prawnicy zajęli się sprawą naszego Klienta, do głosu dopuszczone zostały niezbite fakty, przemawiające na korzyść Pana Bartosza. Wyrok: umorzenie postępowania w zakresie 3000 zł i oddalenie powództwa w pozostałym zakresie.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 42 620 06 30

Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

oddalenie powództwa

oddalenie powództwa