Wygraliśmy kolejną sprawę z Funduszem Eques Debitum, tym razem na 24000 zł. Dzięki  profesjonalizmowi i kompetencjom naszych prawników Pani Barbara może odetchnąć z ulgą. Uwolniliśmy, że dług nie istniał, a sprawa nigdy nie powinna trafić do sądu. Sąd oddalił powództwo w całości.

Wierzyciel: Eques Debitum
Wysokość długu: ok. 24.000,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Wygrana z funduszem Eques Debitum

Dlaczego się zadłużamy?

Jest wiele przyczyn popadania w długi. Z naszych wieloletnich kontaktów z dłużnikami na pierwsze miejsce wysuwa się zmiana sytuacji zawodowej tj. utrata pracy, brak regularnych dochodów lub ich zmniejszenie. Na drugim miejscu są sytuacje losowe np. choroba, która powoduje niezdolność do pracy co też wiąże się z utratą dochodów na dotychczasowym poziomie. Bywa i tak, że nieumiejętne gospodarowania domowym budżetem powoduje nawarstwianie się kłopotów finansowych. Ludzie szybko przyzwyczajają się do określonego poziomu życia. Ulegają wszechobecnym reklamom czy modom i żyją ponad stan. Są przekonani, że ich stopa życiowa nie ulegnie w przyszłości zmianom. Przeceniają swoje możliwości finansowe i zaciągają kolejne kredyty do zaspokojenia rosnących potrzeb. Wszystko jest dobrze do momentu, kiedy zobowiązania wobec wierzycieli są regulowane terminowo.

Wystarczy jednak jedno zdarzenie czy wypadek losowy, a równowaga finansowa zostaje zachwiana. Nagle okazuje się, że prowadzony biznes przestaje przynosić zyski, pracodawca zmniejsza pensję lub co gorsza zwalnia z pracy na przykład z powodu redukcji etatów. Dochody konsumenta raptownie maleją, a zadłużenie pozostaje.

Portal Dłużnika pomaga w oddłużaniu

Pozbywanie się długów to ciężka, mozolna i długotrwała praca. Wszystko jest dobrze, kiedy nasze zobowiązania nie wymknęły się jeszcze spod kontroli. Wtedy jeszcze dzięki redukcji wydatków, dodatkowej pracy i dyscyplinie finansowej jesteśmy w stanie opanować sytuację. Jeżeli nie opamiętamy się w porę długi przesłonią i zaczną rujnować nasze życie. Jest to bardzo cienka linia, którą możemy przekroczyć nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Aby uniknąć jeszcze większych komplikacji, polecamy skontaktować się z naszą kancelarią wyspecjalizowaną w oddłużaniu. Tylko specjaliści w tej dziedzinie (prawnicy, radcy prawni) będą mogli Państwu skutecznie pomóc, doprowadzając do materialnej stabilizacji, która znowu da poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

Wygraliśmy z funduszem Eques Debitum

Kiedy Pani Barbara udzieliła nam pełnomocnictwa wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty i wdaliśmy się w merytoryczny spór. Należycie rozszerzyliśmy stanowisko procesowe co zdecydowało, że sąd oddalił powództwo w całości, dodatkowo obciążają powoda kosztami postępowania sądowego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz.

Telefon: +48 530 182 192
Email: pomoc@portal-dluznika.pl

Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Funduszem Eques Debitum

Funduszem Eques Debitum