RRM Limited – sąd oddalił apelację powoda

RRM Limited to przejmująca długi od chwilówek. Sąd pierwszej instancji oddalił powództw w całości z czym nie zgodził się powód i wniósł apelację. Sprawa trafiła do sądu II instancji, a ten oddalił apelację w całości.

Wierzyciel: RRM Limited
Wysokość długu: 2832,86 zł
Zadanie: Obrona pozwanego
Uzyskany efekt: Apelacja powoda oddalona w całości

Przejęcie długu

Firma RRM Limited współpracuje z dwoma innymi firmami, które udzielają „chwilówek”. Gdy klienci tych dwóch firm zalegają ze spłatami, pożyczkodawcy przenoszą te zobowiązania na podmioty wtórne takie jak RRM Ltd. Oznacza to, że od tej chwili firma RRM Ltd. może domagać się zwrotu pieniędzy. Wtedy szybko rozpoczyna się proces windykacyjny, który szybko się kończy a sprawa trafia do sądu. Tak było także w tym przypadku.

Dlaczego doszło do sprzedaży wierzytelności?

Pani Halina wielokrotnie przedłużała pożyczkę. Później, aby uniknąć powtórzenia tej sytuacji, postanowiła refinansować ją. Problem w tym, że opłaty których dokonała powinny być zaksięgowane na spłatę. Tak jednak się nie stało i pożyczkodawca postanowił sprzedać jej zadłużenie. RRM Limited przejęło dług i rozpoczęło działania windykacyjne. Następnie nasza Klientka otrzymała nakaz zapłaty. Od tego momentu miała 14 dni na podjęcie jakichkolwiek kroków.

Obrona w sądzie

Pani Halina postanowiła zaufać przedstawicielowi z naszej kancelarii. Konsultacja, z której skorzystała, utwierdziła ją w przekonaniu, że warto nam zaufać. Po podpisaniu umowy z naszą Klientką, poprosiliśmy o pełnomocnictwo.

Panią Halinę reprezentował nasz ekspert, który na nakaz zapłaty wniósł sprzeciw. Podważył brak księgowania opłat oraz cesję wierzytelności. Sąd oddalił powództwo w całości, ale ku naszemu zdziwieniu powód nie zgodził się z wyrokiem. W dalszym ciągu próbował wyegzekwować naliczoną przez siebie kwotę. W związku z tym wniósł apelację od wyroku sądu I instancji. Jednak Sąd drugiej instancji oddalił apelację w całości! Sprawa wreszcie się zakończyła!

Masz długi i nie wiesz jak się ich pozbyć?

Skontaktuj się z nami:
+48 570 105 708
+48 530 182 192
pomoc@portal-dluznika.pl

Posiadamy również profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Dokumenty w tej sprawie: