Raport 2 NSFIZ pozwał naszą Klientkę do sądu. Ale czy słusznie? Sprawą zajęła się nasza Kancelaria.

Raport 2 NSFIZ przejął dług od firmy Plus GSM. W zasadzie przejął karę umowną, która w całości była nienależna. Na szczęście kobieta napisała do nas. Sprawa zakończyła się dla niej pozytywnie! Powództwo oddalone!!

Wierzyciel: Raport 2 NSFIZ
Wysokość długu: 7609,48zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości

Kara umowna?

Wielu operatorów zastrzega / zastrzegało sobie prawo do obciążenia Klienta karą umowną w przypadku, gdy do rozwiązania umowy dochodzi z przyczyn leżących po stronie Klienta. Wielokrotnie o tym pisaliśmy – kary umowne w relacji przedsiębiorca / konsument są nienależne i bezprawne. Tak właśnie było w tej sytuacji. Ponadto podnieśliśmy szereg zarzutów związanych z dochodzoną wierzytelnością…

Po podpisaniu pełnomocnictwa mogliśmy przystąpić do działania

Pani Wanda umówiła się z nami osobiście w naszej siedzibie. Jak mówiła: „Wolę załatwić już wszystko na miejscu, od razu przedstawić dokumenty i dowiedzieć się jaką mam szansę na wygranie tej sprawy”. Po przeanalizowaniu wszystkich dokumentów, podpisała z nami umowę i udzieliła nam pełnomocnictwa, dzięki któremu mogliśmy ją reprezentować w sądzie.

Sąd oddalił powództwo, a sam powód musiał zwrócić koszty procesu.

Kontakt do nas:
+48 570 105 708
+48 530 182 192
pomoc@portal-dluznika.pl

Odwiedź naszą stronę: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Dokumenty w tej sprawie: