PRESCO NSFIZ nie był zainteresowany prowadzeniem sporu

PRESCO NSFIZ to wierzyciel wtórny, czyli podmiot, który kupił dług Pani Bożeny i dochodził roszczenia przed sądem. Fundusz uzyskał sądowy nakaz zapłaty, a kobieta zgłosiła się do nas z prośbą o pomoc prawną.

Wierzyciel: P.R.E.S.C.O. Investment I NSFIZ
Wysokość długu: 12.575,64 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Sprawa umorzona, nieuzupełnienie braków formalnych pozwu

Problem ze spłatą pożyczki

Dług Pani Bożeny wynikał z niespłaconego kredytu. Wierzyciel pierwotny sprzedał dług do PRESCO NSFIZ, a ten uzyskał sądowy nakaz zapłaty. Sytuacja stała się więc dość poważna. Pani Bożena zgłosiła się do nas z prośbą o konsultację prawną. Podczas rozmowy zdecydowała się podpisać z nami umowę.

Klientka przyznała, że sama na pewno nie poradzi sobie ze sprawą, która weszła już na drogę sądową. Podpisaliśmy umowę, zgodnie z którą rozliczamy się wyłącznie za sukces. Takie rozwiązanie uważamy za uczciwe, nie obiecujemy gruszek na wierzbie, a z drugiej strony nie domagamy się wynagrodzenia na sprawę, której nie udało nam się wygrać. Pani Bożenie spodobało się nasze podejście i przekazała nam pełnomocnictwo w sprawie – opowiada Łukasz Białkowski, współwłaściciel kancelarii oddłużeniowej prowadzącej Portal Dłużnika.

Sprzeciw od nakazu zapłaty PRESCO NSFIZ

Nasi prawnicy zapoznali się z pełną dokumentacją związaną z długiem Pani Bożeny. Jak widać wniesiony sprzeciw okazał się trafny, a podniesione zarzuty celne bowiem powód nie zdecydował się na kontynuowanie sporu – nie uzupełnił braków i postepowanie zostało umorzone. Gdyby sprawa ponownie wróciła na wokandę zdecydowanie podejmiemy się obrony procesowej, znowu bez kosztów dla naszej Klientki.

Dług – nie czekaj, działaj

Zadłużenie to sytuacja wymagająca działania i to takiego, które uchroni dłużnika przed egzekucją komorniczą. Pani Bożena już nie musi obawiać się spotkania z komornikiem. Kancelaria prawna, choć często jest kojarzona z usługami dla bogaczy, to miejsce, w którym każdy może otrzymać pomoc. Portal Dłużnika udziela bezpłatnej konsultacji, dokonując analizy dokumentów.

Zapraszamy do kontaktu – pomoc@portal-dłużnika.pl oraz na nasz profil na portalu Facebook: Facebook/Portal Dłużnika

Dokumenty w tej sprawie: