Powództwo DeltaWise OÜ oddalone w I instancji

Sprzeciw od nakazu zapłaty w sprawie z DeltaWise OÜ zaowocował oddaleniem powództwa w całości w I instancji.

Wierzyciel: DeltaWise OÜ
Wysokość długu: 3.345,68 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Efekt: Powództwo oddalone w całości

Jak to się zaczęło?

Wszystko zaczęło się do telefonu Pana Karola i rozmowy o jego problemie – okazało się, że otrzymał pismo z firmy DeltaWise OÜ, informujące o tym, że dokonano cesji wierzytelności, a nowy wierzyciel domaga się spłaty całej kwoty. Pan Karol chciał skonsultować swoją sytuację z prawnikami. Podczas analizy przedstawiliśmy możliwości z wyjścia sytuacji. Pan Karol zdecydował się na nasze pełnomocnictwo i przystąpiliśmy do działania. Naszym zdaniem zobowiązanie nie istniało.

Sprawa z DeltaWise

Nasz sprzeciw spowodował, że sąd rozpoznał sprawę. Powództwo zostało oddalone w całości.

Od lat pomagamy dłużnikom, starając się nie doprowadzić do sytuacji, w której do akcji wkracza komornik. Gdy trzeba negocjujemy z wierzycielami spłatę, często jednak jak w tej sytuacji także bronimy przed roszczeniami – opowiada Łukasz Białkowski, współwłaściciel kancelarii oddłużeniowej prowadzącej Portal Dłużnika.

Pomoc w walce z długami

Nasza kancelaria prawna to zespół doświadczonych prawników, którzy podejmują się negocjacji z wierzycielami w imieniu Klientów lub przyjmują pełnomocnictwo w sprawach procesowych. Aby się z nami skontaktować wystarczy napisać na: pomoc@portal-dluznika.pl i opisać swoją sprawę z podziałem na wierzyciela oraz wysokość długu. Dobrze jest też załączyć skany dokumentów. Odpisujemy na wszystkie wiadomości.

Zapraszamy także na nasz profil na portalu Facebook – https://web.facebook.com/portaldluznika/

Dokumenty w tej sprawie: