portfel, karta kredytowa

Trigon Profit NSFIZ nie uzupełnił braków pozwu. Postępowanie umorzone

Trigon Profit NSFIZ uzyskał sądowy nakaz zapłaty, od którego wnieśliśmy sprzeciw. Powód został zobowiązany do uzupełnienia braków pozwu. Po upływie określonego terminu, sąd umorzył postępowanie.

Wierzyciel: Trigon Profit NSFIZ
Wysokość długu: 4899,37 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Efekt: Postępowanie umorzone

Trigon Profit przejmuje zadłużenie

Sprawa Pani Moniki dotyczyła blisko 5 tysięcy złotych zadłużenia. Dług wynikający z niespłaconych chwilówek przejął fundusz Trigon Profit. Wierzyciel wtórny uzyskał sądowy nakaz zapłaty. Pani Monika znalazła w Internecie wzmiankę o naszej kancelarii oddłużeniowej i postanowiła zgłosić się z prośbą o pomoc.

Nakaz zapłaty i nasza interwencja

Naszym zadaniem w tej sprawie było wniesienie sprzeciwu od nakazu zapłaty. Nie omieszkaliśmy wspomnieć w argumentacji, że powództwo Trigon Profit jest, potocznie mówiąc bezzasadne. Sprawa została przekazana do „rozpoznawania sądowi właściwości ogólnej pozwanego”.

Sąd wezwał pełnomocnika powoda (czyli funduszu Trigon Profiy NSFIZ) do uzupełnienia pozwu przez przedłożenie pełnomocnictwa procesowego, wraz z odpisem dla strony przeciwnej oraz dokumentów, z których wynika umocowanie osób, które udzieliły pełnomocnictwa do reprezentowania strony powodowej.

Nieuzupełnione braki pozwu

Fundusz miał dwa tygodnie na uzupełnienie pozwu, ale tego nie zrobił. W związku z tym sąd umorzył postępowanie.

Trigon Profit NSFIZ nie zaangażował się w sprawę, co zakończyło się pomyślnie dla naszej Klientki. Nie musi obawiać się komornika. Gdyby nasza Klientka została kiedykolwiek ponownie pozwana przez Trigon NSFIZ oczywiście będziemy w pogotowiu – podsumowuje Łukasz Białkowski, współwłaściciel kancelarii oddłużeniowej prowadzącej Portal Dłużnika.

Dokumenty w tej sprawie: