Umorzenie postępowania to innymi słowy wycofanie się powoda z dalszej walki procesowej, jakby złożenie broni. Powód może nie uzupełnić braków pozwu po wezwaniu, ale może też cofnąć pozew przed rozprawą. Za nami trzy takie sprawy.

Wierzyciele: Open Finance NSFIZ, Eques Debitum NSFIZ, CrediStar
Zadanie: Sprzeciw od nakazów zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Umorzenie postępowań

Dług – nakaz zapłaty – MY

Za nami trzy sprawy oddłużeniowe, z czego dwie związane z funduszami sekurytyzacyjnymi na spore kwoty. Nasi Klienci zgłosili się do nas w momencie, gdy wierzyciele uzyskali już sądowe nakazy zapłaty. Nasza interwencja polegała na analizie dokumentów i wniesieniu sprzeciwów z podniesieniem trafnych zarzutów dla każdego z przypadków. Jeden z nich dotyczył chwilówki wziętej w firmie CreditStar. Sąd umorzył postępowanie i zobowiązał pożyczkodawcę do zwrotu kosztów procesu naszej Klientce.

Umorzone postępowanie

W dwóch przypadkach, których odpisy dokumentów zamieszczamy na końcu tekstu, chodziło o nakazy zapłaty z powództwa funduszów sekurytyzacyjnych, które zajmują się skupowaniem długów od podmiotów finansowych, głównie banków. W przypadku Open Finance, wierzyciel sam cofnął pozew po naszej interwencji, a sąd umorzył postępowanie. Sprawa z Eques Debitum oraz sprawa z CreditStar także zakończyły się umorzeniami i dodatkowo zasądzeniem na rzecz naszych Klientów zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria oddłużeniowa, Łódź

Kancelaria oddłużeniowa prowadząca Portal Dłużnika, mieści się w Łodzi ale przyjmuje sprawy z całej Polski. Pomoc prawna, którą oferujemy, to przede wszystkim negocjacje z wierzycielami oraz obrona procesowa w momentach, gdy jest to konieczne. Aż 80% prowadzonych przez nas spraw kończy się sukcesem. Można nam zaufać.
Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Dokumenty w tej sprawie: