Niespłacona pożyczka zmieniła się w wieloletni, nawarstwiający się dług, który został odkupiony przez fundusz BEST III NSFIZ. Pan Marian zgłosił się do nas z prośbą o konsultację sprawy i pomoc. Wierzyciel: BEST III Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny. Wysokość długu: ok. 6300 zł. Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty. Uzyskany efekt: Umorzenie postępowania.

Niespłacona pożyczka

Długi naszego Klienta są konsekwencją braku spłaty pożyczki. Pan Marian skorzystał z oferty jednego z banków, pożyczając niewielką kwotę, którą przeznaczył na świąteczne prezenty. Niestety, trudna sytuacja życiowa sprawiła, że nie był w stanie spłacić kredytu. Zadłużenie systematycznie rosło, aż osiągnęło pułap przeszło 6 tysięcy złotych. Bank sprzedał dług funduszowi sekurytyzacyjnemu, a ten uzyskał sądowy nakaz zapłaty.

BEST NSFIZ przejmuje dług

BEST III NSFIZ odkupił wierzytelność i wystąpił z pozwem o zapłatę. Nasz Klient dowiedział się o tym, że nasza kancelaria oddłużeniowa oferuje darmową analizę dokumentów i postanowił skonsultować swoją sprawę ze specjalistami. Przyniósł ze sobą wszystkie dokumenty i mogliśmy bez większych problemów zorientować się w całej sytuacji.

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Nasi prawnicy wnieśli sprzeciw od nakazu zapłaty. Powód został wezwany do uzupełnienia braków pozwu czego nie zrobił w wyznaczonym przez sąd terminie. Sprawa została umorzona. Oczywiście dług nadal istnieje, ale najważniejsze – nie ma nakazu zapłaty, nie ma komornika, a gdyby jeszcze kiedyś Fundusz zechciał pozwać naszego Klienta będziemy we właściwym miejscu i czasie.

Oddłużanie – to jest możliwe

Nasza kancelaria oddłużeniowa oferuje pomoc prawną osobom, które borykają się z długami. Naszym celem jest obrona dłużników. Reprezentujemy Klientów podczas negocjacji z wierzycielami lub – jeśli jest taka konieczność – przyjmujemy pełnomocnictwo w sprawach sądowych. Wstępna analiza dokumentów jest darmowa. Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl Dokumenty w tej sprawie: