Skuteczny sprzeciw od nakazu zapłaty. HOIST I NSFIZ cofnął pozew

Pani Barbara lata temu wzięła kredyt, którego nie była w stanie spłacić. Sprawa zaszła dość daleko i gdyby nie nasza interwencja, zakończyłaby się (niesłusznie) kolejną egzekucją komorniczą – tym razem nie z wniosku banku, a wierzyciela wtórnego.

Nakaz zapłaty od HOIST I NSFIZ

HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Zamknięty przejął dług Pani Barbary, odkupując go od banku. W ten sposób mógł i dochodził roszczeń od naszej Klientki w postępowaniu sądowym. Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że zobowiązanie było bezzasadne, nieudowodnione, a na dokładkę – także przedawnione. Po zapoznaniu się z dokumentami nawiązaliśmy współpracę i wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty.

Pozew wycofany

HOIST I NSFIZ przyznał nam rację i wycofał pozew, który opiewał na kwotę blisko 8 tysięcy złotych. Oznacza to, że nasza Klientka nie musi obawiać się komornika. Oczywiście dług musi spłacić, jednak nie grozi jej zajęcie nieruchomości, czy przejęcie środków z konta bankowego.

Dla przypomnienia – kim jest windykator?

Windykator to osoba działająca w imieniu wierzyciela lub firmy windykacyjnej, która może przypominać dłużnikowi o zaległym zobowiązaniu listownie, telefonicznie lub podczas spotkania. Jest to tzw. windykacja polubowna. W momencie, gdy dłużnik otrzymuje nakaz zapłaty, mamy do czynienia już tzw. z windykacją sądową, która prowadzi do uzyskania tytułu wykonawczego, a dalej do egzekucji komorniczej. Właśnie dlatego tak istotne jest podjęcie odpowiednich kroków, gdy nakaz zapłaty znajdzie się w skrzynce pocztowej.

Więcej o tym, kim jest windykator, przeczytacie w tekście: Windykator, czyli kto..?

Nakaz zapłaty to nie ostateczność

Jeśli nakaz zapłaty, który otrzymaliście, wzbudza Waszą podejrzliwość, zgłoście się – przyjrzymy się dokumentom i wyjaśnimy wszystkie wątpliwości.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Dokumenty w tej sprawie: