Hoist I NSFIZ cofa pozew i zwraca koszty postępowania

Warto pamiętać, że postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego i z wniosku wierzyciela pierwotnego nie przerywa biegu przedawnienia ze skutkiem dla nabywcy długu – wierzyciela wtórnego. Właśnie zarzutem przedawnienia broniliśmy się w sprawie z Hoist I NSFIZ, którą dziś prezentujemy.

Pani Magdalena zgłosiła się do nas w momencie, gdy jej dług został przejęty przez HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Na długo przed tym jak bank sprzedał wierzytelność, wystawił przeciwko naszej Klientce BTE czyli bankowy tytuł egzekucyjny, a następnie sprawa trafiła do komornika. Przez wiele lat trwało postępowanie egzekucyjne a następnie Bank sprzedał dług do Hoist I NSFIZ. Fundusz z kolei pozwał naszą Klientkę na kwotę 49 900 zł. I właśnie z tą sytuacją musieliśmy się zmierzyć.

„Wielu naszych Klientów nie wie, że wierzytelności dochodzone na podstawie BTE (bankowy tytuł egzekucyjny) przez wierzyciela pierwotnego, nie przerywają biegu przedawnienia w kontekście wierzycieli wtórnych, czyli po cesji wierzytelności. W takiej sytuacji bieg przedawnienia należy liczyć od momentu wymagalności zobowiązania. Właśnie tak było w tym przypadku. Podnieśliśmy zarzut przedawnienie roszczenia oraz brak legitymacji czynnej procesowej” – opowiada Łukasz Białkowski, specjalista z kancelarii oddłużeniowej powiązanej z Portalem Dłużnika.

Hoist NSFIZ cofa pozew

Zarzuty okazały się strzałem w dziesiątkę – Hoist I NSFIZ cofnął pozew. Dla naszej Klientki oznacza to przerwanie ciągu wydarzeń, które w przeciwnym razie doprowadziłyby do spotkania z kolejnym komornikiem, pewnie na kolejnych wiele lat. Nie musimy chyba wyjaśniać, dlaczego lepiej jest tego uniknąć ;). O tym, kim jest komornik i jakie ma uprawnienia przeczytacie w tekście Gdy komornik puka do drzwi…

Skorzystaj z pomocy i zapomnij o długach

Problemy same się nie rozwiążą. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji związanej z długami, zgłoś się do nas. Od 13 lat skutecznie oddłużamy Polaków podejmując się nawet najbardziej zawiłych i nawarstwionych spraw.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Dokumenty w tej sprawie: