• Home
  • Egzekucja komornicza
  • Wyrok oddalający sprawę na kilka tysięcy złotych i pozytywnie rozpatrzona skarga na czynności komornika

Wyrok oddalający sprawę na kilka tysięcy złotych i pozytywnie rozpatrzona skarga na czynności komornika

Kancelaria oddłużeniowa, w której pracują specjaliści z Portalu Dłużnika, nie ogranicza swoich działań tylko do negocjacji i reprezentowania Klientów podczas spraw sądowych. Po wygranym procesie ubiegamy się o także zwrot kwot, które zostały wcześniej wyegzekwowane lub/i składamy skargi na postanowienia o kosztach.

Nasi specjaliści zawsze doprowadzają sprawy do końca, aby jak najlepiej pomóc swoim Klientom. Za nami przypadek Pana Arkadiusza, który zgłosił się do nas z problemem niespłaconych zobowiązań. Niestety, sytuacja była na tyle zaawansowana, że można było ją rozwiązać wyłącznie na drodze sądowej. Problemy w jakie wpadł nasz Klient były większe, niż sam dług.

Omega Wierzytelności przegrywa w sądzie

Pan Arkadiusz miał do zapłaty kilka tysięcy złotych. Omega Wierzytelności, która przejęła zobowiązanie, wystąpiła dodatkowo o egzekucję komorniczą. Nasi specjaliści wygrali sprawę doprowadzając do wyroku oddalającego powództwo. Na tym jednak nie zakończyliśmy swoich działań. Naszym kolejnym krokiem było złożenie skargi na czynności Komornika Sądowego – w związku z przegraną sprawą, koszty egzekucji powinien ponieść powód, a nie nasz Klient. Gdybyśmy nie odnieśli się do tego na oficjalnej drodze, Pan Arkadiusz zostałby zobowiązany do uiszczenia opłat.

Sąd uchyla postanowienia komornika

Sąd uznał nasze argumenty i uchylił postanowienia w zakresie obciążenia dłużnika. Dzięki temu Pan Arkadiusz został zwolniony z obowiązku pokrycia kosztów egzekucji. Oznacza to, że w jego kieszeni pozostało ok. 2 tysiące złotych. W ten sposób doprowadziliśmy sprawę do samego końca, cały czas stojąc ramię w ramię z naszym Klientem.

Oddłużamy skutecznie i uczciwie

Jeżeli wpadliście w spiralę zadłużenia lub pogubiliście się w zawiłych sformułowaniach prawno-finansowych, zgłoście się do nas. Od 13 lat skutecznie oddłużamy Polaków. Przed przystąpieniem do działania dokładnie analizujemy i omawiamy sprawę z Klientem, który dzięki temu ma jasny ogląd na sprawę. Osoby, które się do nas zgłaszają mogą liczyć na rzetelność i dyskrecję. Umów się z nami na spotkanie, a dowiesz się, jakie są możliwości na wyjście z kłopotów. Pomożemy Ci odzyskać spokój i stabilność finansową.

Nasz email: pomoc@portaldluznika.pl

Decyzja sądu w tej sprawie: