Dostałeś nakaz zapłaty? W dzisiejszym artykule ściągawka dla tych co chcą się bronić wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty

Dostałeś nakaz zapłaty? W dzisiejszym artykule ściągawka dla tych co chcą się bronić wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty albo zarzuty.

Krok 1:

W pierwszej kolejności musimy ustalić w jakim postępowaniu został wydany nakaz zapłaty. Na szczęście jest to bardzo łatwe, ponieważ wskazuje na to sam nakaz. Postępowanie może toczyć się w trybie upominawczym bądź nakazowym. Jeżeli otrzymaliśmy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, to w odpowiedzi na niego powinniśmy złożyć sprzeciw od nakazu zapłaty. Z kolei, jeżeli nakaz zapłaty został wydany w postępowaniu nakazowym, to w odpowiedzi na niego składamy zarzuty od nakazu zapłaty.

Krok 2:

Drugim naszym krokiem powinno być przypilnowanie terminu do wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od nakazu zapłaty. W obu przypadkach termin ten wynosi 14 dni i biegnie od dnia, w którym doręczono nam nakaz zapłaty. Jak obliczyć dokładnie termin? Najlepiej zobrazować to na przykładzie. Jeżeli nakaz zapłaty odebraliśmy dzisiaj, tj. 14 lutego 2017 r. to sprzeciw albo zarzuty powinniśmy wysłać do dnia 28 lutego 2017 r. Przy czym dzień 28 lutego 2017 r. jest ostatnim dniem, w którym możemy nadać pismo – liczy się data stempla pocztowego.

Krok 3:

Trzecim krokiem jest sformułowanie zarzutów, które podniesiemy w uzasadnieniu naszego sprzeciwu od nakazu zapłaty albo zarzutów od nakazu zapłaty, w których odniesiemy się do treści pozwu wniesionego przez powoda. Jednocześnie, aby uniknąć nieporozumień, warto wskazać, że zarzuty od nakazu zapłaty to nazwa pisma procesowego, natomiast mówiąc o podnoszonych zarzutach mamy na myśli podniesione przez nas zastrzeżenia, co do okoliczności, które legły u podstaw wystawienia nakazu zapłaty.

Krok 4A - zarzuty od nakazu zapłaty (postępowanie nakazowe):

Formułując zarzuty do pisma będącego zarzutami od nakazu zapłaty zapewne zauważymy, że treść pozwu w postępowaniu nakazowym nie jest obszerna. W uzasadnieniu, jako źródło zobowiązania może być np wystawiony weksel in blanco, który następnie został wypełniony przez powoda i to w zasadzie tyle. Jeżeli nie zgadzamy się z kwotą, na która powód wypełnił weksel, powinniśmy już na tym etapie zakwestionować przynajmniej wysokość roszczenia dochodzonego pozwem zarówno co do zasady jak i wysokości oraz podnieść zarzut nieprawidłowego wypełnienia weksla. Warto także w naszym piśmie zamieścić wniosek kierowany do sądu o zobowiązanie powoda do przedstawienia umowy pożyczki, którą weksel miał zabezpieczać oraz deklaracji wekslowej, na podstawie której weksel został wystawiony, a także przedstawienia szczegółowego wyliczenia dochodzonego przez powoda roszczenia. Dzięki temu będziemy mogli podjąć obronę również na gruncie wnioskowanych przez nas dokumentów oraz dowiedzieć się jakie dokładnie pozycje składają się na roszczenie powoda, dzięki czemu zbadamy roszczenie pod kątem opłat nienależnych powodowi.

Po uzupełnieniu przez powoda wnioskowanych przez nas dokumentów i informacji, w dalszym piśmie procesowym powinniśmy zakwestionować okoliczności, z którymi się nie zgadzamy.

Warto wraz z zarzutami wnosić o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Jak wiadomo od zarzutów dłużnik winien opłacić opłatę w wysokości 3,75% wartości przedmiotu zaskarżenia. Niekiedy są to duże kwoty stąd warto wnosić o zwolnienie z tejże opłaty.

Krok 4B – sprzeciw od nakazu zapłaty (postępowanie upominawcze):

Jeżeli mamy zaś do czynienia z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym, to w takim przypadku treść uzasadnienia pozwu może być bardziej obszerna. Jednak nie zawsze, czasem może zdarzyć się, że powód wniósł pozew w postępowaniu nakazowym, a pomimo to sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. W takim przypadku podnosimy zarzuty takie same jak przy zarzutach od nakazu zapłaty, pamiętając jednak, że pismem, jakie powinniśmy wnieść jest sprzeciw od nakazu zapłaty.

Jeżeli zaś uzasadnienie pozwu przytacza szczegółowo okoliczności i podstawy roszczenia powoda, to warto przyjrzeć się im z uwagą. Jeżeli nie zgadzamy się z treścią pozwu, to powinniśmy to wyraźnie wyartykułować, podnosząc zarzut nieistnienia zobowiązania w wysokości podanej przez powoda, czyli kwestionując zarówno istnienie jak i wysokość dochodzonej wierzytelności.

Powinniśmy również poinformować sąd w jakiej wysokości pożyczkę faktycznie dostaliśmy, tj. ile dostaliśmy „do ręki”. Dla przykładu, może zdarzyć się, że powód dochodzi kwoty 9000 zł, przy czym faktycznie udzielona pożyczka wynosiła 3000 zł, a na pozostałą kwotę 6000 zł składają się opłaty windykacyjne, przygotowawcze, prowizje oraz koszt ubezpieczenia, często również kredytowane. Warto zakwestionować wszystkie te opłaty jako opłaty zawyżone, sprzeczne z dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, a jako takie prowadzące do wyzysku.

W tym miejscu opłaca się poświęcić chwilę kosztom ubezpieczenia. Może się bowiem okazać, że koszt ubezpieczenia jest dużo wyższy niż kwota udzielonego kredytu, tj. przy kredycie 3000 zł, koszt ubezpieczenia będzie wynosił np. 4500 zł. W takim przypadku warto w naszym piśmie zawrzeć wniosek kierowany do sądu o zobowiązanie powoda do przedstawienia szczegółowej informacji na temat tego, w jaki sposób rozliczana jest składka ubezpieczeniowa. Jak pisaliśmy już w poprzednich artykułach, w kwocie składki często zawarte jest ukryte wynagrodzenie na rzecz powoda, w wysokości nawet 90% kwoty składki. Obowiązek zapłaty takiego wynagrodzenia można skutecznie kwestionować.

Co zaś się tyczy opłat windykacyjnych, administracyjnych oraz kosztów prowizji, podpowiadamy aby przyjrzeć się temu, na jakiej podstawie zostały one wyliczone. Jeżeli opłaty te oparto na zewnętrznych dokumentach, takich jak tabele opłat i prowizji, czy regulamin pożyczkodawcy. Można pokusić się o zakwestionowanie obowiązku ponoszenia tych opłat, zwłaszcza w sytuacji, kiedy dokumenty, na podstawie których je naliczono, nie były przez nas akceptowane, tj. nie są opatrzone naszym podpisem. Konsumenta nie powinny obciążać koszty, które zostały naliczone w oparciu o nieakceptowane przez niego postanowienia.

Jeżeli dokonywaliśmy wpłat, warto zawrzeć w naszym piśmie wniosek o zobowiązanie powoda do przedstawienia rozliczenia naszych wpłat wraz z informacją, na poczet jakich opłat powód te opłaty zaliczał. Jeżeli okaże się, że powód księgował nasze wpłaty na poczet opłat, które zostaną uznane za opłaty nienależne, to powinniśmy wskazać, że nasze wpłaty należy zaliczyć na poczet należności głównej.

Jednocześnie warto podnieść, że powodowi nie należą się odsetki od opłat mu nienależnych. Jest bowiem różnica czy płacimy odsetki od kwoty 3000 zł, czy od kwoty 9000 zł.

Warto też sprawdzić, czy roszczenie powoda nie przedawniło się. Jeżeli między datą wypowiedzenia umowy pożyczki, a datą wniesienia pozwu przez powoda upłynęły 3 lata, to możemy podnieść zarzut przedawnienia roszczenia.

Dzięki powyższym zabiegom, może okazać się, że z pierwotnego roszczenia powoda do zapłaty zostanie wielokrotnie niższa kwota niż pierwotnie, jeżeli w ogóle trzeba będzie coś płacić.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

Tagi: Kancelaria Prawna Exire, Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Profi Credit, Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Kancelaria Oddłużeniowa

KONTAKT

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00

 

Zadzwoń do nas:

(42) 641 30 61

(42) 641 30 62

(42) 641 30 63

(42) 641 30 64

 

Napisz do nas:

pomoc@portal-dluznika.pl


Łukasz Białkowski:

+ 48 883 901 601

O NAS

Portal Dłużnika to Kancelaria Oddłużeniowa z siedzibą w Łodzi. Jej założyciel, Łukasz Białkowski w branży oddłużeniowej działa od ponad 20 lat.

Jako jeden z pierwszych i nielicznych na tym rynku wskazywał kierunki i możliwości. Więcej o tym, jak to się wszystko zaczęło, można przeczytać choćby w Gazecie Wyborczej.

Kancelaria Oddłużeniowa Łukasza Białkowskiego specjalizuje się zarówno w oddłużaniu konsumentów, jak i przedsiębiorców z terenu całego kraju – od negocjacji ugodowych z wierzycielami, przez wnioski upadłościowe, reprezentację procesową w sprawach o zapłatę, po postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w procesie oddłużania przedsiębiorców.

"W Zespole mamy aż trzech doktorantów WPiA UŁ i wykładowcę akademickiego. Nasi Klienci mogą spać spokojnie, dbamy o nich"    Ł. Białkowski

Prężnie działamy także w sprawach odzyskowych. Dochodzimy nienależnie dokonanych wpłat z tyt. przedłużeń, refinansowań, nienależnie poniesionych kosztów pożyczek i kredytów.

Jesteśmy skuteczni! Ponad 80% przyjętych w 2023 roku spraw zakończyło się korzystnie dla naszych Klientów.

Masz problem z długami? A może chcesz odzyskać swoje pieniądze? Odezwij się!

ARCHIWUM

POLUB NAS NA FACEBOOKU

Facebook Pagelike Widget
Inne sprawy