Wcześniejsza spłata kredytu. Co z jego kosztami?

Wcześniejsza spłata kredytu. Co z jego kosztami? Dziś prezentujemy stanowisko Rzecznika Finansowego: Na mocy art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1528) w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Ustawa uchyliła ustawę z dnia 20 lipca 2001 roku o kredycie konsumenckim, która nie przewidywała obniżenia kosztu kredytu w przypadku jego spłaty. W artykule 66 Ustawy ustanowiono zasady stosowania starych i nowych przepisów: jeżeli umowę zawarto przed 18 grudnia 2011 r., stosuje się do niej przepisy stare, natomiast gdy umowę zawarto 18 grudnia 2011 r. lub później, podlega ona przepisom nowym.

Dlaczego o tym piszemy? Często nasi czytelnicy nie wierzą, że z chwilą wcześniejszej spłaty zobowiązania przysługuje zwrot składki ubezpieczenia, czy np pobranej przez bank prowizji. Niekiedy są to naprawdę ogromne kwoty, o które oczywiście należy się jak najszybciej upomnieć.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

 

Tagi: Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Kancelaria Prawna Exire, Wcześniejsza spłata kredytu