Zajęcie rachunku bankowego po nowelizacji

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, w art. 10 pkt 2 wprowadziła zmianę ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 – Prawo bankowe, na podstawie której znacząco zmodyfikowano kwotę wolną od zajęcia komorniczego na rachunku bankowym dłużnika. Mowa mianowicie o zmianie art. 54 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. W pierwotnym brzmieniu znowelizowanego przepisu środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, były wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego.

Warto zwrócić w tym miejscu uwagę, że kwota wolna od zajęcia wynosiła trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku. Gdyby zmiana omawianego przepisu nie weszła w życie, to kwota wolna od zajęcia w dniu dzisiejszym oscylowałaby na poziomie 12 753,63 zł. Co byłoby zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r., w którym przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2016 r. wynosiło 4251,21 zł. Należy jednak mieć na uwadze, że kwota wolna od podatku była kwotą jednorazową w toku postępowania egzekucyjnego. Było to rozwiązanie o tyle niekorzystne dla dłużników, że w sytuacji długotrwałej egzekucji, kwota ta nie ulegała zwiększeniu, ani comiesięcznemu uzupełnieniu.

Wprowadzone nowelizacją zmiany są zdecydowanie bardziej korzystne dla dłużników. W dniu 8 września 2016 r. weszło bowiem w życie znowelizowane brzmienie art. 54 ust. 1 Prawa bankowego. W nowej wersji przepisu, który już dziś obowiązuje, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.132)), przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Rada Ministrów ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym wraz z terminem zmiany tej wysokości. Tak więc na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. w § 1 rozporządzenia wskazano, że od dnia 1 stycznia 2016 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1850 zł.

Na tej podstawie możemy obliczyć, że kwota wolna od zajęcia z rachunku bankowego, od dnia 8 września 2016 r., w każdym miesiącu kalendarzowym wynosi 1387,50 zł. Rozwiązanie to wprowadza niebagatelną zmianę w postaci comiesięcznej kwoty wolnej od zajęcia. Nie jest to więc kwota jednorazowa. W sytuacji, w której egzekucja trwa dłuższy okres, w każdym miesiącu jej trwania zabezpieczone zostają podstawowe potrzeby finansowe dłużnika, który ma pewność, że nawet jeśli wyda wolną od zajęcia kwotę, to w następnym miesiącu taka sama suma pieniędzy nie będzie podlegać zajęciu. Dla przykładu, jeżeli egzekucja trwałaby dwanaście miesięcy, to suma kwot wolnych od zajęcia znajdowałaby się na poziomie aż 16650 zł.

Masz pytanie? Jesteśmy do dyspozycji: pomoc@portal-dluznika.pl

Tagi: Kancelaria Prawna Exire, Kancelaria Oddłużeniowa Białkowski, Zajęcie rachunku bankowego

Kancelaria Oddłużeniowa

KONTAKT

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00

 

Zadzwoń do nas:

(42) 641 30 61

(42) 641 30 62

(42) 641 30 63

(42) 641 30 64

 

Napisz do nas:

pomoc@portal-dluznika.pl


Łukasz Białkowski:

+ 48 883 901 601

O NAS

Portal Dłużnika to Kancelaria Oddłużeniowa z siedzibą w Łodzi. Jej założyciel, Łukasz Białkowski w branży oddłużeniowej działa od ponad 20 lat.

Jako jeden z pierwszych i nielicznych na tym rynku wskazywał kierunki i możliwości. Więcej o tym, jak to się wszystko zaczęło, można przeczytać choćby w Gazecie Wyborczej.

Kancelaria Oddłużeniowa Łukasza Białkowskiego specjalizuje się zarówno w oddłużaniu konsumentów, jak i przedsiębiorców z terenu całego kraju – od negocjacji ugodowych z wierzycielami, przez wnioski upadłościowe, reprezentację procesową w sprawach o zapłatę, po postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w procesie oddłużania przedsiębiorców.

"W Zespole mamy aż trzech doktorantów WPiA UŁ i wykładowcę akademickiego. Nasi Klienci mogą spać spokojnie, dbamy o nich"    Ł. Białkowski

Prężnie działamy także w sprawach odzyskowych. Dochodzimy nienależnie dokonanych wpłat z tyt. przedłużeń, refinansowań, nienależnie poniesionych kosztów pożyczek i kredytów.

Jesteśmy skuteczni! Ponad 80% przyjętych w 2023 roku spraw zakończyło się korzystnie dla naszych Klientów.

Masz problem z długami? A może chcesz odzyskać swoje pieniądze? Odezwij się!

ARCHIWUM

POLUB NAS NA FACEBOOKU

Facebook Pagelike Widget
Inne sprawy