BEST 1 NSFIZ – kolejny wygrana sprawa

BEST 1 NSFIZ złożył pozew do sądu przeciwko naszemu Klientowi. Po szczegółowej analizie akt sprawy okazało się, że przywołane w pozwie okoliczności sprawy budzą szereg wątpliwości. Zaczęliśmy działać, jak widać skutecznie 😉

Wystosowane przez naszą kancelarię pisma procesowe spowodowały, że Fundusz zrezygnował z dochodzenia roszczenia. Innymi słowy, nie ma nakazu, nie ma komornika, a dodatkowo Fundusz został obciążony kosztami postępowania. Klient bardzo zadowolony, nie ma sprawy, nie ma komornika – może spokojnie może wywiązywać się z innych zobowiązań.

Jeżeli Fundusz ponownie skieruje sprawę tego długu do sądu, ponownie zgłosimy się do sprawy. Wiadomo jaki będzie efekt 😉

Masz podobną sprawę? Pisz! Nasz email: pomoc@porta-dluznika.pl

Pozdrawiamy!

BEST 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 1

BEST 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 2