Ugoda z Getin Bank i zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Ugoda z Getin Bank i zawieszenie postępowania egzekucyjnego

Za kilka dni miała odbyć się licytacja nieruchomości naszej Klientki Pani Małgorzaty. Niestety z przyczyn zdrowotnych Pani Małgorzata nie dotrzymała warunków zawartej mniej więcej rok temu ugody z Getin Bank. Sprawa ponownie trafiła do komornika, w tej chwili trwają zacięte negocjacje, ale cały czas mamy nadzieję, że uda się je doprowadzić do szczęśliwego finału. Na dziś status sprawy jest taki, że udało nam się zawiesić postępowanie egzekucyjne w całości. Bank nie będzie podejmował dalszych czynności zmierzających do odzyskania tego długu na drodze licytacji komorniczej, aż do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia. Jak wspomniałem te rozmowy trwają. Mamy nadzieję, że skończą się umorzeniem odsetek karnych zgodnie z zapisami pierwotnej umowy ugody.

Warto także zwrócić uwagę, że w tej sprawie udało się także przekonać Bank, by wpłaty uwierzytelniające były dokonywane w ratach. Jest to jakieś wyjście w przypadkach, gdy Bank wymaga wpłaty jednorazowej w większej wysokości.

Niebawem pokażemy kolejne materiały na naszej stronie www.portal-dluznika.pl. Tym razem będzie to kilka spraw z naszych skutecznych poczynań w sądach.

Wszystkich serdecznie zapraszam do kontaktu. Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl

ugoda z Getin Bank