Ugoda z wierzycielem i przeszło 28 000 zł w kieszeni dłużnika

Ugoda z wierzycielem i przeszło 28 000 zł w kieszeni dłużnika

Dziś prezentujemy kolejne zawarte porozumienie z wierzycielem. Można powiedzieć, jeszcze ciepłe. Sprawa dotyczy naszej stałej Klientki, którą od wielu miesięcy wyprowadzamy na prostą. Jestem przekonany, że już niebawem cały proces zakończy się, a dziś kolejny przykład skutecznie podjętych działań. Chodzi o zobowiązanie stwierdzone prawomocnym nakazem zapłaty, skierowane do egzekucji. Pierwotna wierzytelność wynikała z nieopłaconej w terminie faktury.

Spółka o której mowa upadła. Pozostały zobowiązania, które dochodzone były pod nadzorem syndyka. Na całe szczęście udało nam się porozumieć i ta sprawa także będzie miała swój szczęśliwy finał. Wierzyciel umorzy postępowanie egzekucyjne, odstąpi od przeszło 28.000,00 zł, a dalsza spłata będzie postępować w dalszych 60 miesięcznych ratach po 1000 zł, bez dalszych kosztów i odsetek.

To naprawdę bardzo dobre warunki porozumienia.

Masz podobny problem? Pozostajemy do dyspozycji: pomoc@portal-dluznika.pl

ugoda z wierzycielem