Sąd właściwy do rozpoznania sprawy

Sąd właściwy do rozpoznania sprawy

Czy zawsze trzeba bronić się przed Sądem, który powód podał w pozwie? Nie zawsze i to zwłaszcza wtedy, gdy do tego sądu mamy bardzo daleko.

Co trzeba zrobić? Podnieść zarzut niewłaściwości miejscowej sądu! Ogólną regułą jest, że właściwy do rozpoznania sprawy jest sąd, w którym pozwany ma miejsce zamieszkania.

Przykład: pani została pozwana przez Ultimo przed Sąd odległy o kilkaset km od jej miejsca zamieszkania.

Włączyliśmy się do sprawy i…..

Sąd właściwy do rozpoznania sprawy 1

Sąd właściwy do rozpoznania sprawy 2

…sprawa trafiła do Sądu w miejscu zamieszkania pozwanej.

 Teraz właściwy już Sąd zbada, czy kwota podana w pozwie nie jest zawyżona i czy nie nastąpiło przedawnienie. O finale sprawy napiszemy.

Nasz email: pomoc@portal-dluznika.pl