Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla – co robić?

Weksel jest jedną z metod zabezpieczenia wierzytelności, która cieszy się popularnością z uwagi na możliwość szybkiego dochodzenia roszczenia. Wierzyciel, który jest w posiadaniu wystawionego przez dłużnika weksla, może w postępowaniu nakazowym uzyskać orzeczenie zasądzające dochodzoną kwotę. Po otrzymaniu nakazu zapłaty dłużnik powinien odpowiednio szybko na niego zareagować i wnieść zarzuty od nakazu zapłaty, najlepiej z wnioskiem o wstrzymanie rygoru wykonalności i wnioskiem o zwolnienie od opłaty od sprzeciwu. Jakie weksle wyróżniamy i co zrobić w przypadku otrzymania nakazu zapłaty?

Weksel – sposób zabezpieczenia wierzytelności

Za pomocą weksla można zabezpieczyć wierzytelność, na przykład pożyczkę lub kredyt. Szczegóły dotyczące weksli reguluje ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 roku Prawo wekslowe, która wyróżnia weksle własne i trasowane.

  • Weksel własny (prosty, suchy, sola) – papier wartościowy, w którym wystawca (trasant) zobowiązuje się do zapłacenia określonej kwoty odbiorcy (remitentowi). W tym przypadku trasant podejmuje zobowiązanie o samodzielnej spłacie podanej sumy pieniężnej na rzecz wierzyciela.
  • Weksel trasowany (ciągniony, przekazany, trata) – papier wartościowy, w którym trasant zobowiązuje się do tego, że wyznaczona osoba (trasat) zapłaci określoną kwotę remitentowi. Weksel trasowany staje się pełnowartościowym papierem w obrocie w chwili przyjęcia go (akceptu) przez trasata.

Wyróżniamy również tzw. weksel in blanco, który został celowo nieuzupełniony w chwili wystawienia, a więc brakuje w nim co najmniej jednego z określonych przez ustawę elementów, np. daty płatności, sumy wekslowej czy oznaczenia remitenta. Weksel in blanco stanowi zabezpieczenie przeciwko niewypłacalności – jeśli dłużnik nie jest w stanie spłacić pożyczki, wierzyciel może uzupełnić weksel i wypłacić środki na pokrycie długu.

Postępowanie nakazowe z weksla – nakaz zapłaty

Wniesienie pozwu, w którym powód wnioskuje o przeprowadzenie postępowania nakazowego, może skutkować wydaniem przez sąd dokumentu, jakim jest nakaz zapłaty. Co robić w przypadku otrzymania takiego nakazu?

Zacznijmy od tego, że nakaz sądowy jest rozwiązaniem, które pozwala wierzycielowi uzyskać orzeczenie w stosunkowo krótkim czasie. Na podstawie tego orzeczenia wierzyciel może kontynuować egzekwowanie wierzytelności od dłużnika, jeśli ten odpowiednio wcześnie nie zareaguje.

Po otrzymaniu nakazu zapłaty liczy się więc czas – w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu pozwany ma obowiązek zaspokoić w całości roszczenie lub wnieść środek zaskarżenia w postaci zarzutów przeciwko nakazowi. Jeśli pozwany mieszka poza granicami kraju i nie ma w Polsce przedstawiciela, termin ten wynosi miesiąc, natomiast w przypadku zamieszkiwania poza Unią Europejską, możemy mówić o co najmniej trzech miesiącach.

Wniesienie zarzutów przeciwko nakazowi zapłaty

Nakaz zapłaty, do którego pozwany nie wniósł środka zaskarżenia, traktuje się równoznacznie z prawomocnym wyrokiem. Wniesienie zarzutów przeciwko nakazowi zapłaty może natomiast skutkować wstrzymaniem wykonania nakazu przez sąd. Środek zaskarżenia wnosimy do sądu, który wydał nakaz zapłaty, zaznaczając, czy zaskarżamy nakaz w całości, czy w części.

Niezbędne jest również przedstawienie wszystkich zarzutów oraz argumentów będących podstawą do ubiegania się o oddalenie nakazu zapłaty. Argumentem może być na przykład wykazanie, że dochodzona kwota jest wyższa niż ta wpisana na wekslu. Jeśli sąd przychyli się do przedstawionych zarzutów, wyda wyrok uchylający nakaz w części objętej zarzutami. Jeśli natomiast uzna bezzasadność zarzutów, nakaz zapłaty pozostanie w mocy.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla – co robić?

Oczywiście bronić się, wnosząc zarzuty od nakazu zapłaty. Obrona przed nakazem zapłaty wydanym na podstawie weksla jest trudniejsza niż w przypadku nakazu w postępowaniu upominawczym.

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jest tytułem zabezpieczenia i po jego wydaniu wierzyciel może skierować sprawę od razu do komornika, nie czekając aż dłużnik wniesie zarzuty.

Co więcej, nakaz w postępowaniu nakazowym z weksla po upływie dwóch tygodni od jego doręczenia staje się natychmiast wykonalny, a wierzyciel może prowadzić egzekucję na jego podstawie.

Zarzuty podlegają dodatkowo opłacie sądowej.

Czy dłużnik jest bez szans? Nie! Może wnosić o wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty!

Złożyliśmy taki wniosek i oto efekt:

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla

Napiszemy o dalszych losach sprawy.

Polecamy się w podobnych problemach: pomoc@portal-duznika.pl

Kancelaria Oddłużeniowa

KONTAKT

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00

 

Zadzwoń do nas:

(42) 641 30 61

(42) 641 30 62

(42) 641 30 63

(42) 641 30 64

 

Napisz do nas:

pomoc@portal-dluznika.pl


Łukasz Białkowski:

+ 48 883 901 601

O NAS

Portal Dłużnika to Kancelaria Oddłużeniowa z siedzibą w Łodzi. Jej założyciel, Łukasz Białkowski w branży oddłużeniowej działa od ponad 20 lat.

Jako jeden z pierwszych i nielicznych na tym rynku wskazywał kierunki i możliwości. Więcej o tym, jak to się wszystko zaczęło, można przeczytać choćby w Gazecie Wyborczej.

Kancelaria Oddłużeniowa Łukasza Białkowskiego specjalizuje się zarówno w oddłużaniu konsumentów, jak i przedsiębiorców z terenu całego kraju – od negocjacji ugodowych z wierzycielami, przez wnioski upadłościowe, reprezentację procesową w sprawach o zapłatę, po postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w procesie oddłużania przedsiębiorców.

"W Zespole mamy aż trzech doktorantów WPiA UŁ i wykładowcę akademickiego. Nasi Klienci mogą spać spokojnie, dbamy o nich"    Ł. Białkowski

Prężnie działamy także w sprawach odzyskowych. Dochodzimy nienależnie dokonanych wpłat z tyt. przedłużeń, refinansowań, nienależnie poniesionych kosztów pożyczek i kredytów.

Jesteśmy skuteczni! Ponad 80% przyjętych w 2023 roku spraw zakończyło się korzystnie dla naszych Klientów.

Masz problem z długami? A może chcesz odzyskać swoje pieniądze? Odezwij się!

ARCHIWUM

POLUB NAS NA FACEBOOKU

Facebook Pagelike Widget
Inne sprawy