Co zrobić, gdy sąd oddalił wniosek o upadłość konsumencką?

Co zrobić, gdy sąd oddalił wniosek o upadłość konsumencką?

Jak już wielokrotnie pisaliśmy, składając wniosek o upadłość konsumencką osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy się liczyć z możliwością, że nie zostanie on pozytywnie rozpatrzony. Co zrobić, gdy sąd oddalił wniosek o upadłość konsumencką?

Na postanowienie sądu oddalające wniosek o upadłość konsumencką przysługuje zażalenie. Wnosi się je do sądu drugiej instancji, którym jest właściwy sąd okręgowy, za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał postanowienie. Zażalenie rozponawane jest na posiedzeniu niejawnym. W przypadku uznania zażalenia za zasadne, sąd okręgowy może jedynie skierować sprawę upadłości do ponownego rozpatrzenia. Oczywiście w uzasadnieniu sąd wyższej instancji powinien udzielić wskazówek sądowi niższej instancji jak dalej procedować wniesiony przez wnioskodawcę wniosek.

Termin do wniesienia zażalenia wynosi tydzień. Termin biegnie od dnia ogłoszenia postanowienia po przeprowadzeniu rozprawy. Jeżeli dłużnik wniósł w terminie 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia wniosek o uzasadnienie termin do wniesienia zażalenia zaczyna biec od dnia otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem. Opłata sądowa od zażalenia wynosi 200 zł.

Pozostajemy do dyspozycji pod adresem email: pomoc@portal-dluznika.pl

Kancelaria Oddłużeniowa

KONTAKT

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00

 

Zadzwoń do nas:

(42) 641 30 61

(42) 641 30 62

(42) 641 30 63

(42) 641 30 64

 

Napisz do nas:

pomoc@portal-dluznika.pl


Łukasz Białkowski:

+ 48 883 901 601

O NAS

Portal Dłużnika to Kancelaria Oddłużeniowa z siedzibą w Łodzi. Jej założyciel, Łukasz Białkowski w branży oddłużeniowej działa od ponad 20 lat.

Jako jeden z pierwszych i nielicznych na tym rynku wskazywał kierunki i możliwości. Więcej o tym, jak to się wszystko zaczęło, można przeczytać choćby w Gazecie Wyborczej.

Kancelaria Oddłużeniowa Łukasza Białkowskiego specjalizuje się zarówno w oddłużaniu konsumentów, jak i przedsiębiorców z terenu całego kraju – od negocjacji ugodowych z wierzycielami, przez wnioski upadłościowe, reprezentację procesową w sprawach o zapłatę, po postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne w procesie oddłużania przedsiębiorców.

"W Zespole mamy aż trzech doktorantów WPiA UŁ i wykładowcę akademickiego. Nasi Klienci mogą spać spokojnie, dbamy o nich"    Ł. Białkowski

Prężnie działamy także w sprawach odzyskowych. Dochodzimy nienależnie dokonanych wpłat z tyt. przedłużeń, refinansowań, nienależnie poniesionych kosztów pożyczek i kredytów.

Jesteśmy skuteczni! Ponad 80% przyjętych w 2023 roku spraw zakończyło się korzystnie dla naszych Klientów.

Masz problem z długami? A może chcesz odzyskać swoje pieniądze? Odezwij się!

ARCHIWUM

Inne sprawy