Ugoda w PEKAO po wielu latach egzekucji

Ugoda w PEKAO po wielu latach egzekucji

Pani Grażyna w 2009 roku zawarła umowę pożyczki w SKOK Kopernik. Niestety z przyczyn losowych nie spłacała zobowiązania, aż w końcu sprawa trafiła do komornika sądowego. Tak to się ciągnęło przez kilka lat, podejmowaliśmy kolejne próby porozumienia, aż w końcu SKOK Kopernik zbankrutował, wprowadzono zarząd komisaryczny, a z czasem SKOK Kopernik przejęty został przez bank PEKAO. Dopiero wtedy możliwa była umowa ugody i spłata zadłużenia w miesięcznych ratach.

Poniżej prezentujemy taką właśnie sprawę i jak zwykle pozostajemy do dyspozycji pod adresem email: pomoc@portal-dluznika.pl

ugoda w PEKAO