Tag Archives

Archive of posts published in the tag: szybkie pożyczki

MDP Finance – kolejne powództwo oddalone w całości

MDP Finance ponownie przejęło dług od chwilówki. Tym razem nakaz zapłaty trafił do pani Olgi, która w błyskawicznym tempie odnalazła naszą kancelarię. Dług na ponad 4 tysiące złotych zniknął.

Nasza kancelaria wygrała kolejną sprawę z RRM Limited

RRM Limited przejęło kolejny dług, a my znów obroniliśmy pozwaną osobę. Nasz sprzeciw od nakazu zapłaty okazał się tak skuteczny, a dalsze pisma potwierdziły zasadność podnoszonych przez nas zarzutów. Sąd oddalił powództwo w całości, czyli sprawa długu zniknęła!

Powództwo z Kredyt Inkaso Portfolio Investment Luxembourg S.A.

Kredyt Inkaso Portfolio Investment Luxembourg S.A. przejęło dług wobec naszego Klienta. Ich kolejnym krokiem było uzyskanie sądowego nakazu zapłaty. Czy sprawa trafiła do komornika? Nic bardziej mylnego. Sprawa trafiła do nas, a następnie do kosza. Tak! Wygraliśmy kolejną sprawę!

Kolejna wygrana sprawa z Profi Credit

Profi Credit dochodziło roszczeń z weksla in blanco. Sąd nie wydała nakazu z weksla i przekazał sprawę do postępowania upominawczego. Wtedy na drodze Profi Credit stanęła nasza Kancelaria i oczywiście zapewniliśmy naszemu Klientowi skuteczną pomoc prawną. Efekt naszych działań był zgodny z oczekiwaniami.…

Profi Credit znów przegrał w sądzie

Profi Credit pozwało kolejną osobę. Zapewne oczekiwali wygranej w sądzie, ale znów na ich drodze stanęła nasza kancelaria. Decyzja sądu mogła być tylko jedna – powództwo zostało oddalone w całości!

Sprawa z Aasa Polska S.A. – to już kolejna, gdy wygrywa nasza kancelaria!

Aasa Polska S.A. kolejny raz dochodziła zwrotu zadłużenia. Gdy następny ich klient otrzymał nakaz zapłaty, poszukał pomocy u specjalistów. Okazało się, że spora część doliczonych kosztów pożyczki jest zwyczajnie bezpodstawna. Kancelaria pomogła kolejnej osobie i wygrała sprawę!

Tym razem to nasz Klient oczekuje zwrotu pieniędzy od Aasa Polska S.A.

Aasa Polska S.A. musi oddać swojemu byłemu klientowi kwotę, którą ten niesłusznie wpłacił. Tym razem my pozywaliśmy o zwrot nienależnie wpłaconych kwot.

Hoist I NSFIZ przejął dług i dochodził roszczeń na blisko 60 000 zł

Hoist I NSFIZ zakupił dług wobec pana Grzegorza. Sprawę postanowili skierować na drogę sądową, gdzie spotkali pełnomocnika z naszej Kancelarii. Jak zakończyła się ta historia? Pewnie się domyślacie.

DeltaWise OU przegrywa kolejną sprawę

Ponownie procesowaliśmy się Deltawise OU. Powód dochodził roszczeń które nie istniały. Sąd nie miał wyjścia i powództwo w całości oddalił.

Debito NSFIZ cofnął pozew

Fundusz Debito NSFIZ próbował odzyskać od naszej Klientki kwotę blisko 3 000 zł. Wnieśliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty i Debito NSFIZ „stchórzył”! Pozew został cofnięty.