Tag Archives

Archive of posts published in the tag: zadłużenie

Sprawa z Eques Debitum

Osoby szukające pomocy w naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, bardzo często znajdują się wręcz w beznadziejnej sytuacji. Dzięki naszemu doświadczeniu w pracy z dłużnikami, jesteśmy w stanie wielu z nich skutecznie pomóc. Nasza Klientka nie posiada stałego źródła dochodu, a wierzyciele upominają się…

Oddalone powództwo Kredyt Inkaso

Każdy spór w sądzie jest inny. Dotyczy innego długu, a i sędziowie orzekający w sporach są różni. Nierzadko, niemalże bliźniacze sprawy w jednym sądzie mogą mieć odmienne orzeczenia. Dlatego nasi specjaliści w oddłużaniu analizując konkretną sprawę, tylko prognozują jak może się ona zakończyć.…

Skuteczna pomoc w sprawie Eques Debitum

Podmioty wtórne po nabyciu wierzytelności, będą robiły wszystko, aby zarobić na kupionym przez siebie długu. A, że te długi często nie istnieją lub dokumenty na ich potwierdzenie nie dają prawa wierzycielom, aby się czegokolwiek domagać, trzeba się bronić przed pozwami Funduszy. Dziś skuteczna…

Pozew Kredyt Inkaso oddalony w całości przez sąd

Wśród funduszy sekutytyzacyjnych zajmujących się skupowaniem długów, Kredyt Inkaso należy do silnych przeciwników. Wyjątkowo dba o to, aby jego roszczenia były dobrze wykazane. Ale jak widać i na tego wierzyciela wtórnego Portal Dłużnika znalazł sposób. Podstawą kolejnego sukcesu w prezentowanej dzisiaj sprawie, gdzie…

Skuteczna obrona przed Eques Debitum

Dziś kolejna sprawa i kolejna skuteczna obrona przed Eques Debitum. Nie mieliśmy wątpliwości, że sprawa zakończy się sukcesem, mimo że nie wszystko od początku było jasne. Jak widać na poniższym wyroku sąd jednak podzielił nasze stanowisko i powództwo Funduszu oddalił w całości obciążając…

Wygrana sprawa z Eques Debitum o ponad 31 000 zł

Są dłużnicy, których już sama wysokość kwoty widniejącej na nakazie zapłaty obezwładnia i powoduje poddanie się, ale są i tacy, których sąd mobilizuje do działania. Bo niby dlaczego ma ktoś płacić funduszowi sekurytyzacyjnemu Eques Debitum 31.586,29 zł skoro roszczenie nie istnieje. Pan Andrzej,…

Kolejny sukces w sporze z Eques Debitum

Jeżeli chcesz uniknąć egzekucji komorniczej, musisz się bronić przed doręczanymi przez sąd nakazami zapłaty. Nie ma znaczenia, czy zostałeś pozwany przez pożyczkodawcę, czy na nakazie widnieje nazwa wierzyciela u którego nie zaciągałeś pożyczki. Nakaz świadczy o tym, że pozywający domaga się zapłaty długu.…

Skuteczna pomoc w sprawie z Kredyt Inkaso

Specjaliści w oddłużaniu z Portalu Dłużnika, aktywnie pomagają pozwanym przez fundusze sekurytyzacyjne, firmy windykacyjne, banki czy podmioty udzielające pożyczek. Działamy w sprawie od pojawienia się nakazu zapłaty, aż do uprawomocnienia się wyroku. Nie ogranicza nas lokalizacja naszej kancelarii w Łodzi. Prowadzimy sprawy oddłużeniowe…

Dług sprzedany do Eques Debitum nienależny funduszowi

Chcemy Państwu przypomnieć, że firma pożyczkowa, w której zaciągnęliście zobowiązanie ma prawo sprzedać bez wiedzy i zgody dłużnika zobowiązanie. Dzieje się to w momencie, kiedy wierzyciel pierwotny ma problemy z wyegzekwowaniem od pożyczkobiorcy spłaty. Tak właśnie stało się z pożyczką Pani Bogusławy, której…

Kolejna wygrana z Eques Creditum

Otrzymałeś pozew od funduszu sekurytyzacyjnego? Najważniejsze jest to, żebyś nie wyrzucił go do kosza stwierdzając, że ta sprawa Ciebie nie dotyczy. Niestety, właśnie na tym etapie kończą się sprawy wielu dłużników, a potem już tylko zostaje pismo od komornika o wszczęciu egzekucji komorniczej.…