Tag Archives

Archive of posts published in the tag: zadłużenie

Firma pożyczkowa nie anuluje długu. Może to zrobić sąd

Do mecenasów z naszej kancelarii oddłużeniowej docierają sygnały, że konsumenci, którzy nie spłacili swoich zobowiązań w instytucjach pozabankowych, które zamknęły swoją działalność, łudzą się, że te nie będą dochodziły od nich zapłaty. Tak się nie stanie, a przykładem na to niech będzie spółka…

Legitymacja czynna Eques Creditum w procesie o zapłatę

Eques Creditum kupiło od jednej z chwilówek pożyczkę Pani Ireny. Prawdą jest, że nasza Klientka nie spłaciła jej do końca, ale czy fundusz sekurytyzacyjny rzeczywiście miał prawo dochodzić zapłaty 5.593,33 zł? Aby nasi eksperci w oddłużaniu mogli odwiedzić na to pytanie, musieli bardzo…

Skuteczna apelacja w sprawie z Eques Debitum 2 FIZNFS

Dziś skuteczna apelacja w sprawie z Eques Debitum. Dopiero tutaj uzyskaliśmy sprawiedliwy wyrok, obniżający roszczenie funduszu z 1.887,00 zł do 516,83 zł. Warto zwrócić uwagę, że odpadły jeszcze w całości koszty procesu. Powód: Eques Debitum 2 FIZNFS Wartość przedmiotu sporu: 1.887,00 zł Zadanie: Zaskarżenie…

Masz dług w Eques Creditum? Warto poddać go ocenie sądu

Oczywiście, że jeżeli dług jest należny wierzycielowi należy go spłacić. W przypadku pozwów Eques Creditum takowy dług zostanie uregulowany, ale nie na warunkach wierzyciela wtórnego tylko pozwanych. Mogło tak się stać, ponieważ pełnomocnicy Klientów z naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, skutecznie wykazali, że…

Nakaz wydany na rzecz Eques Creditum

Nasz Klientka od kilkunastu dni miała w domu nakaz wydany na rzecz Eques Creditum, na którym widniała kwota pretensji głównej w wysokości 3.995,99 zł, kiedy zaczęła gorączkowo szukać pomocy prawnej w oddłużaniu. Kiedy  skontaktowała się z Portalem Dłużnika, o mały włos, a byłoby…

Oddłużony Klient to zadowolony Klient

Fundusz sekurytyzacyjny Eques Debitum po nabyciu długów zazwyczaj dość szybko kieruje sprawy do sądów. W prezentowanych dziś sprawach zapewne powód liczył, że pozwani nie będą się bronili i zainkasuje od nich całkiem ładne pieniądze. Tutaj spotkał go zwód, ponieważ pozwani byli już Klientami…

Nakaz Santander Consumer Bank

Pan Jan zderzył się z rzeczywistością osoby wobec, której wierzyciel ma niezaspokojone roszczenie. Na nic zdały się kierowane przez niego pisma do Banku. W końcu zniecierpliwiony wierzyciel wniósł pozew do sądu, a nasz Klient otrzymał pozew i nakaz Santander Consumer Bank. W takiej…

Optima wnosi apelację, która zostaje oddalona w całości

Spółka finansowa Optima pomimo, że już od trzech lat nie udziela pożyczek, jednak od czasu do czasu przypomina o swoim istnieniu, pozywając do sądu dawnych Klientów. Jak widać nie zapomniała o długach, które uważa za zasadne i dochodzi ich na drodze sądowej. Nakaz…

Powództwa Eques Debitum oddalone w całości

W prezentowanych dzisiaj sporach z powództwa Eques Debitum, walka w sądzie o wykazanie niezasadności podniesionych przez fundusz roszczeń, zakończyła się wynikiem 3:0, oczywiście na korzyść naszych Klientów. Specjalistyczna pomoc w oddłużaniu udzielona przez mecenasów z naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, okazała się nader…

Dopłata do kapitału pożyczki w sprawie z Eques Creditum

Eques Creditum wystąpił do sądu o zapłatę 5.824,90 zł. W zasadzie nie było się do czego doczepić, dlatego wnosząc zarzuty, położyliśmy naciski na koszty wykraczające ponad udzielony kapitał. Robiliśmy wszystko, aby wykazać ich niezasadność. Na szczęście udało się nam to osiągnąć. Mimo, że…