Bronimy w sprawach z Eques Creditum

Nie wiemy, który to już raz broniliśmy Klientów naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika, przed niezasadnymi pozwami wniesionymi do sądów przez Eques Creditum. Nie mamy czasu na robienie tego typu statystyk, ponieważ skupiamy się na pomocy zadłużonym, którzy na nas liczą. A, że działamy jednocześnie w wielu sprawach, więc nie rozpraszamy naszej uwagi na zbędne rzeczy. Pozwanym przez Eques Creditum o zapłatę 4.449,00 zł, 2.742,00 zł i 971,00 zł, także zależało na naszej specjalistycznej pomocy prawnej w oddłużaniu. Skupiliśmy się na działaniu, aby prezentowane dzisiaj spory z funduszem sekurytyzacyjnym, zakończyły się dla nich pomyślnie. I tak się stało. Poniżej kolejny dowód, że skutecznie bronimy w sprawach z Eques Creditum. Trzy wyroki oddalające roszczenia w całości.

Powód: Eques Creditum FIZNFS
Wartość przedmiotu sporu: 4.449,00 zł, 2.742,00 zł, 971,00 zł
Zadanie: Sprzeciwy od nakazów zapłaty, obrona procesowa w sądzie I i II instancji
Uzyskany efekt: Powództwa oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Pełnomocnictwo pozwala nam działać w sprawach o długi

Tylko, kiedy zadłużony udzieli naszym mecenasom pełnomocnictwa, możemy podejmować w jego umieniu działania, związane z oddłużaniem. Bez tego dokumentu w żaden sposób nie mamy prawa czegokolwiek robić. Nawet prowadzenie negocjacji jest oparte na tym dokumencie, nie mówiąc o reprezentacji w sądach. Dlatego zanim zaczniemy cokolwiek robić, musimy uzyskać od naszego Klienta pełnomocnictwo, które otworzy nam drzwi do wykonywania odpowiednich dla danej sprawy czynności prawnych. Jesteśmy kancelarią, która działa zgodnie z prawem.

Bronimy w sprawach z Eques Creditum

Uzbrojeni w pełnomocnictwa, których udzielili naszym specjalistom w oddłużaniu pozwani przez Eques Creditum, zakasaliśmy rękawy i wzięliśmy się do pracy. Zrobiliśmy wszystko co było w naszej mocy, aby w podniesionych zarzutach, jak i też wniesionej apelacji, wykazać niezasadność roszczeń wierzyciela wtórnego. Przedstawiliśmy twierdzenia na poparcie naszych stanowisk. I jak widać sądy uznały je za zasadne i w prezentowanych dzisiaj sprawach, oddaliły w całości powództwa Eques Creditum. Ponownie skutecznie bronimy w sprawach z Eques Creditum.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 42 620 06 30 lub +48 42 620 06 31
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Bronimy w sprawach z Eques Creditum

Bronimy w sprawach z Eques Creditum

Bronimy w sprawach z Eques Creditum