Tag Archives

Archive of posts published in the tag: szybkie pożyczki

Oddalona w całości apelacja Eurotrans Baltic Ltd z siedzibą w Londynie

Eurotrans Baltic nie jest podmiotem zajmującym się udzielaniem pożyczek, więc dlaczego pozwał Pana Błażeja o zapłatę długu? Odpowiedź jest prosta, ten podmiot zajmuje się skupowaniem wierzytelności i dlatego po przejęciu długu od firmy pożyczkowej, może dochodzić jego zapłaty w sądzie. Wierzyciel wtórny pozwał…

Pozew o zwrot opłat za przedłużenia

Tak powszechnie pobierane opłaty za odraczanie terminu spłaty całego zobowiązania, czyli popularne przedłużenia są nienależne pożyczkodawcom. Nie jest to pierwsza sprawa  z Vivus, gdzie na drodze procesowej odzyskujemy od firmy pożyczkowej pieniądze pobrane za tę czynność. Jak to jest w zwyczaju tego pożyczkodawcy,…

Eurotrans Baltic z siedzibą w Londynie

Chwilówka, którą Pan Marian zaciągną na platformie ŁatwyKredyt.pl w pakiecie wierzytelności trafiła do Eurotrans Baltic z siedzibą w Londynie. W ten sposób pożyczka naszego Klienta zmieniła wierzyciela. Cesja dała podmiotowi skupującemu długi, prawo do dochodzenia go na drodze sądowej. Nakaz zapłaty wydany na…

Skuteczna pomoc w sprawie Vivus

Nie ma nic lepszego dla dłużnika, którego sprawa trafiła do sądu jak skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w oddłużaniu. Nami nie kierują takie emocje jak pozwanym, a ponadto jesteśmy uzbrojeni w odpowiednią wiedzę i dzięki temu możemy trafnie ocenić sytuację. Dziś…

Odzyskujemy pieniądze od Cashsport

Kiedy poddaliśmy analizie zamknięte zobowiązania, których udzieliła naszej Klientce firma pożyczkowa Cashsport od razu poddaliśmy pod wątpliwość koszty jakie poniosła Pani Edyta. Uznaliśmy, że Spółka powinna zwrócić 2.170,36 zł. Wezwanie do zapłaty spotkało się z odmową, więc dochodziliśmy zwrotu na drodze procesowej. Jak…

Fundusz Debito przejął dług i skierował sprawę do sądu

Fundusz Debito przejął dług wobec Pana Aleksandra od jednej z chwilówek. Wniósł pozew do sądu, gdzie na posiedzeniu niejawnym został wydany nakaz zapłaty na 5.221,32 zł. Kiedy mężczyzna dostarczył do kancelarii komplet dokumentów związany z pozwanym długiem, poddaliśmy je analizie i przedstawiliśmy plan…

Masz dług wobec Vivus Finance? Na pewno?

Kiedy w elektronicznym postępowaniu upominawczym E-sąd wydaje nakaz zapłaty na rzecz Vivus Finance, gdzie sama pretensja główna wynosi 4.130,97 zł, Pan Klaudiusz szuka pomocy prawnej w naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika. Kiedy mamy dokumenty na stole, nie trzeba nam dwa razy powtarzać co…

Apelacja Vivus Finance oddalona w całości

Klient naszej kancelarii oddłużeniowej Portal Dłużnika może skreślić ze swojej długiej listy długów ten w wysokości 5.614,36 zł, którego zapłaty domagał się Vivus. Walka z firmą pożyczkową była długa i zacięta. Gdy sprawa trafiła do Sądu Okręgowego nie mieliśmy wątpliwości, jak się zakończy.…

Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny

Prezentowana dzisiaj sprawa ponownie „rozbiła” się o dokumenty związane z cesją. Debito Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz kupił dług naszej Klientki od jednej z firm pożyczkowych i wniósł pozew do sądu. Na szczęście dzięki pomocy naszych mecenasów nakaz się nie uprawomocnił, a spór w sądzie…

Analiza pozwu i załączników jest kluczowa

O tym, że analiza pozwu i załączników jest kluczowa przekonała się nasza kolejna Klientka. I jak widać na załączonym niżej wyroku, jednak było warto skorzystać z naszej pomocy. Okazało się, że pozew Debito NSFIZ nie zasługiwał na uwzględnienie. Umiejętnie wykazaliśmy to w pismach…