Tag Archives

Archive of posts published in the tag: Obrona procesowa

Kolejne umorzenia procesów po naszych sprzeciwach

Umorzenie postępowania to innymi słowy wycofanie się powoda z dalszej walki procesowej, jakby złożenie broni. Powód może nie uzupełnić braków pozwu po wezwaniu, ale może też cofnąć pozew przed rozprawą. Za nami trzy takie sprawy.

Historia z życia wzięta – nie daj się wyrolować w sądzie

I kolejna ciekawa sprawa z naszej codziennej praktyki procesowej. Kwota zobowiązania ponad 54 000 zł, sprzedana do funduszu sekurytyzacyjnego. Była już ugoda z wierzycielem uznająca roszczenia o której to dowiedzieliśmy się w trakcie procesu, czyli de facto po wniesieniu przez nas sprzeciwu. Niestety jak…