• Home
  • Aktualności
  • Spłacanie długu należnego wierzycielowi tylko po konsultacji

Spłacanie długu należnego wierzycielowi tylko po konsultacji

Zapamiętaj, że nawet nakaz zapłaty wydany przez sąd, nie musi oznaczać, że dochodzący zapłaty ma rzeczywiście prawo do Twoich pieniędzy. Z pewnością tę kwestię powinni wyjaśnić mecenasi z naszej kancelarii oddłużeniowej, gdyż oni wiedzą najlepiej, jakie są podstawy dochodzenia roszczenia. Oczywiście zajmiemy stanowisko dopiero wówczas, kiedy zapoznamy się ze wszystkimi dokumentami związanymi z daną sprawą. W związku z tym, musimy mieć do wglądu pozew, załączniki, jeżeli takowe są oraz potwierdzenia wpłat dokonywanych na dane zobowiązanie. Bezsprzecznie spłacanie długu należnego wierzycielowi powinno odbywać się po konsultacji prawnej. Istotnie często okazuje się, tak jak to miało miejsce w prezentowanej sprawie, że powód tak naprawdę nie wykazał istnienia roszczenia. W związku z tym, po podpisaniu umowy i otrzymaniu pełnomocnictwa, mogliśmy wdać się w spór przed sądem. Ponieważ mieliśmy podstawy, aby podważyć stanowisko Invest Incaso wnosząc sprzeciw od nakazu zapłaty, podnieśliśmy kilka mocnych argumentów. W rezultacie sąd oddalił całe roszczenie wierzyciela wtórnego.

Powód: Invest Incaso S.A. Sp.k.
Wartość przedmiotu sporu:
1.824,54 zł
Zadanie:
Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt:
Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Dlaczego spłacanie długu należnego wierzycielowi należy rozpocząć po rozmowie z mecenasem?

Spłacanie długu należnego wierzycielowi

Niestety nadal wielu zadłużonych ślepo wierzy w to, co słyszy od windykacji, która reprezentuje na przykład pożyczkodawcę. Istotnie ta naciska na dłużnika i domaga się, aby Ten natychmiast rozpoczął spłacanie długu należnego wierzycielowi. Chociaż windykowany ma świadomość posiadanych zaległości, tak naprawdę nie wie do końca, ile rzeczywiście jest winien. W związku z tym, często pod tego typu naciskiem podpisuje ugodę, uznając tym samym istnienie często niezasadnego długu lub zaciąga kolejne zobowiązanie. Niewątpliwie każde z tych rozwiązań jest niekorzystne i nie pozwala na redukcję powstałego zadłużenia.

Inna sytuacja ma miejsce wówczas, kiedy sąd na posiedzeniu niejawnym na podstawie twierdzeń powoda wydaje nakaz zapłaty. Oczywiście w takiej sytuacji sprawa znajduje się już na innym etapie i nie podjęcie odpowiednich kroków, może zaprowadzić pozwanego do komornika. Godnym uwagi jest fakt, że liczni uznają tę decyzję sądu na ostateczną i rozpoczynają spłacanie długu należnego wierzycielowi. Istotnie także wówczas ponownie zadłużają się w innych miejscach, aby zapłacić zasądzone kwoty. Bezsprzecznie nie podjęcie w takiej sytuacji obrony to wielki błąd. A, że tak właśnie jest wiemy najlepiej, ponieważ każdego dnia skutecznie bronimy pozywanych o zapłatę.

Nigdy sam nie podejmuj decyzji związanych z płatnościami na rzecz dochodzącego zapłaty. Przede wszystkim, aby zacząć regulować zaległości, musisz mieć pewność, że są one rzeczywiście należne temu, który domaga się zapłaty. Nie podlega dyskusji, że spłacanie długu należnego wierzycielowi powinno odbywać się po wcześniejszej konsultacji w naszej kancelarii oddłużeniowej. Istotnie nieustannie mamy przykłady na to, że nasi Klienci pozywani są o zwrot pieniędzy, które nie należą się powodom. Dlatego apelujemy do wszystkich zadłużonych, aby nie podejmowali niewłaściwych decyzji i zdali się na nasze doświadczenie i umiejętności w oddłużaniu.

Reprezentujemy pozwaną przez Invest Incaso i wygrywamy proces o zapłatę

W przypadku naszej Klientki spłacanie długu należnego wierzycielowi nie będzie miało miejsca. Ponieważ skutecznie wykazaliśmy, że dochodzone przez Invest Incaso roszczenie jest niezasadne, sąd oddalił w całości wniesione powództwo. Oczywiście jest to równoznaczne z tym, że także wszystkie koszty związane z procesem zostaną poniesione przez pozywającego. W związku z tym, że pozwaną reprezentował mecenas z najlepszej kancelarii oddłużeniowej w Polsce, otrzymała ona najlepszą pomoc prawną z możliwych. Dlatego też osiągnęła kolejny sukces procesowy i ponownie zmniejszyła swoje zadłużenie.


Sprzedaż długów czyli cesja to nie problem a szansa

Sprzedaż długów czyli cesja to nie dramat. Okazuje się, że sprzedaż długów czyli cesja może mieć swoje plusy dla dłużnika. Powód: Prokura NSFIZ Wartość przedmiotu sporu: 2.903,15 zł Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa…

Pozew od Takto NSFIZ

Pozew od Takto NSFIZ został prawidłowo doręczony Pani Paulinie. Pozwana odebrała także nakaz zapłaty zgodnie, z którym sąd nakazał jej zapłatę 12.599,01 zł. Nie zapominajmy także o kosztach procesowych, jak i też…


Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61; (42) 641 30 62; (42) 641 30 63; (42) 641 30 64
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Spłacanie długu należnego wierzycielowi