• Home
  • Aktualności
  • Apelacja od wyroku sądu rejonowego w sprawie z Szybka Gotówka

Apelacja od wyroku sądu rejonowego w sprawie z Szybka Gotówka

Kiedy w sądzie I instancji zapadł niekorzystny wyrok dla naszego Klienta, postanowiliśmy zaskarżyć wydane orzeczenie. Z pewnością apelacja od wyroku sądu rejonowego w sprawie z powództwa Szybka Gotówka, okazała się właściwym rozwiązaniem. Oczywiście zanim dokonaliśmy tej czynności, zapoznaliśmy się z uzasadnieniem, aby nie narażać Pana Wiktora na niepotrzebne dodatkowe koszty. Bez wątpienia z tej możliwości korzystamy, kiedy stwierdzimy, że zostały popełnione błędy w orzekaniu. Istotnie tutaj nie mieliśmy wątpliwości, że nasza apelacja jest zasadna i po rozmowie z pozwanym, działaliśmy dalej. W rezultacie sąd II instancji zmienił sentencję wcześniejszego wyroku. Powództwo Szybkiej Gotówki zostało oddalone w całości.   

Powód: Szybka Gotówka Sp. z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 1.616,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa, wniesienie apelacji
Uzyskany efekt: Apelacja uwzględniona w całości, brak odsetek, brak kosztów procesów

Apelacja od wyroku sądu rejonowego, to nic innego jak zaskarżenie wydanego orzeczenia

Nie zawsze jesteśmy zadowoleni z wyroku, który zapada w sądzie I instancji. Z pewnością dwuinstancyjność sądów, pozwala nam na zaskarżenie niekorzystnego dla nas orzeczenia. Oczywiście z tego środka może także skorzystać pozywający, kiedy to my jesteśmy stroną, która wygrała proces. W związku z tym, apelacja od wyroku sądu rejonowego, to nic innego jak odwołanie się od niekorzystnego orzeczenia do sądu wyższej instancji. Niewątpliwie zanim zdecydujemy się na podjęcie dalszych kro0ków prawnym, należy wystąpić do sądu o wydanie uzasadnienia wyroku. Następnie od jego doręczenia mamy 14 dni na wniesienie apelacji. Bezsprzecznie tylko profesjonalna pomoc prawna w oddłużaniu, powinna kierować całą tą procedurą, aby pozwany nie poniósł niepotrzebnych kosztów. Dlatego, kiedy chcesz się mądrze bronić przed pozwami o zapłatę, nawiąż współpracę z Portalem Dłużnika.

Wnosimy apelację w sprawie z Szybka Gotówka i sąd II instancji uwzględnia ją w całości        

Sprawa, którą dzisiaj Państwu prezentujemy, przeszła przez dwie instancje. Istotnie wnieśliśmy apelację, dzięki której nasz Klient wygrał spór z Szybką Gotówką. Zaskarżyliśmy niekorzystny dla niego wyrok i sąd II instancji, oddalił powództwo firmy pożyczkowej.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Apelacja od wyroku sądu rejonowego

Inna ostatnio wygrana sprawa z Szybka Gotówka:

Apelacja od wyroku sądu rejonowego