Kredyt oddłużeniowy i cesja do Prokura

Zadłużeni działający pod presją, chcąc sobie pomóc, podejmują błędne decyzje. Z pewnością najczęstszą nich jest ta o zaciągnięciu nowego zobowiązania, na spłatę posiadanych długów. Oczywiście Pani Bianka decydując się na kredyt konsolidacyjny, nie przypuszczała, że będzie miała trudności z jego spłatę. Istotnie z czasem umowa została wypowiedziana i bank sprzedał dług do funduszu sekurytyzacyjnego. Niewątpliwie w tym przypadku kredyt oddłużeniowy i cesja do Prokura, przysłużyła się Klientce. Istotnie, kiedy sąd wydał i doręczył pozwanej o zapłatę 16.787,11 zł nakaz zapłaty, mecenas z Portalu Dłużnika zajął się obroną. Przede wszystkim po tym jak sędzia w sadzie rejonowym zasadził dochodzone roszczenie, podjął kolejne kroki. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku uznał, że popełniono błędy w orzekaniu. W związku z tym, wniósł apelację. Sąd II instancji ograniczył powództwo Prokura o 10.502,02 zł.

Powód: Prokura NSFIZ
Wartość przedmiotu sporu: 16.787,11 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa, wniesienie apelacji
Uzyskany efekt: Zasądzono 6.285,09 zł, oddalanie powództwa w pozostałym zakresie, brak kosztów procesów

Niespłacony kredyt oddłużeniowy i cesja na rzecz podmiotu zajmującego się obrotem wierzytelności

Radzenie sobie z powstałym zadłużeniem, nie jest wcale takie łatwe. Z pewnością wiedzą o tym osoby, które wpadły w długi i same próbują działać. Najczęściej pakują się w jeszcze większe kłopoty, zaciągając kolejne zobowiązania. Nawet, kiedy mamy jeszcze zdolność kredytową i bank udziela nam finansowania konsolidacyjnego, należy sprawdzić, czy wysokość comiesięcznej raty, będzie w naszym zasięgu. Niewątpliwie, kiedy zaczniemy zalegać ze spłatą, rozpocznie się windykacja długu, a potem umowa zostanie wypowiedziana. Wówczas niespłacony kredyt oddłużeniowy i cesja na rzecz podmiotu zajmującego się skupowaniem wierzytelności, może zadziałać na korzyść dłużnika. Istotnie podczas dokonywania tej czynność, bardzo często dzieją się dziwne rzeczy i wierzyciel wtórny nie jest w stanie wykazać wysokości długu. To daje szansę na uzyskanie korzystnego wyroku.

Sąd II instancji zmienia wyrok sądu rejonowego w sprawie z Prokura

Zaskarżamy niekorzystny wyrok wydany przez sąd rejonowy. W rezultacie po wniesionej apelacji, powództwo Prokura zostaje ograniczone.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Kredyt oddłużeniowy i cesja

Inna ostatnio wygrana sprawa z Prokura NSFIZ:

Kredyt oddłużeniowy i cesja