Korzystna ugoda z wierzycielem pozwala spłacić dług

Zanim Alektum Capital uzyskało sądowy nakaz zapłaty, Pan Adam zastanawiał się, czy nie porozumieć się, co do spłaty zadłużenia. Istotnie korzystna ugoda z wierzycielem pozwala zadłużonej osobie na spłatę istniejącego długu. Z pewnością w prezentowanej sprawie, dobrze się stało, że nie doszło do jej zawarcia. Niewątpliwie podpisanie ugody znacząco utrudniłoby, a może wręcz uniemożliwiło, skuteczną obronę przed wniesionym powództwem. W związku z tym, kiedy mężczyzna zwrócił się do nas po pomoc w oddłużaniu, nie widzieliśmy przeszkód, aby zadziałać na jego korzyść. Chociaż Alektum Capital stało na stanowisku, że podniesione roszczenie jest mu należne, w naszej ocenie było zupełnie inaczej. W rezultacie skutecznie podważyliśmy twierdzenia powoda. Sąd wydał wyrok oddalający w całości powództwo wierzyciela wtórnego.

Powód: Alektum Capital II AG
Wartość przedmiotu sporu: 1.401,40 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Tylko korzystna ugoda z wierzycielem pozwoli na spłatę długu

Czasami, kiedy pojawiają się trudności ze spłatą pożyczki czy kredytu, wierzyciel skłania się ku temu, aby zawrzeć z dłużnikiem porozumienie. Z pewnością jest to szansa na spłatę zobowiązania na dogodniejszych warunkach. Przede wszystkim w tym miejscu trzeba zaznaczyć, że tylko korzystna ugoda z wierzycielem, daje realną szansę na rozwiązanie problemu. Istotnie bardzo często pada propozycja rozłożenia płatności na raty. Jednak po ich podliczeniu, może okazać się, że w sumie zapłacimy więcej, niż wynosiło zadłużenia. Bez wątpienia należy także ustalić, czy dochodzony dług rzeczywiście istnieje i czy jest należny temu, który domaga się zapłaty. Bezsprzecznie w takich sytuacjach najbezpieczniejsza okaże się konsultacja prawna w naszej kancelarii. Niewątpliwie po zapoznaniu się z sytuacją, udzielimy Państwu odpowiedzi, jak należy postąpić. Oczywiście w razie potrzeby profesjonalnie poprowadzimy negocjacje z wierzycielem.

Skuteczna obrona w sprawie z powództwa Alektum Capital

Na szczęście nas Klient nie podpisał ugody z wierzycielem i mogliśmy skutecznie podważyć zasadność wniesionego powództwa. W wyniku podjętych czynności prawnych, zapadł wyrok oddalający powództwo Alektum Capital.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Korzystna ugoda z wierzycielem

Korzystna ugoda z wierzycielem