Nakaz zapłaty może się uprawomocnić

Pamiętaj, że każdy nakaz zapłaty może się uprawomocnić, kiedy nie podejmiesz właściwych kroków prawnych. Z pewnością pozwana przez Kredyt Inkaso o zapłatę 12.788,06 zł, miała tego świadomość i odpowiednio zareagowała na doręczone orzeczenie. Przede wszystkim nie od razu zadzwoniła do naszej kancelarii oddłużeniowej i przesłała maile zeskanowane dokumenty sprawy. W związku z tym, mogliśmy poddać je analizie i podczas konsultacji prawnej, zaproponować odpowiednie rozwiązanie., Bezsprzecznie tutaj w grę wchodziło oddłużanie procesowe, gdyż wiedzieliśmy, że pozywający, nie miał podstaw, aby dochodzić zapłaty. Niewątpliwie brak wykazania zawarcia umowy pożyczki jak i wysokości samego zadłużenia, dyskwalifikowało Kredyt Inkaso, jako wierzyciela. W rezultacie skutecznie wnieśliśmy uzasadniony merytorycznie sprzeciw i sąd oddalił w całości powództwo wierzyciela wtórnego.

Powód: Kredyt Inkaso II NSFIZ- Subfundusz KI 1
Wartość przedmiotu sporu: 12.788,06 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Nakaz zapłaty może się uprawomocnić i uzyskać status tytułu wykonawczego

Pamiętaj, że każdy sądowy nakaz zapłaty może się uprawomocnić. Oczywiście stanie się tak, kiedy nie podejmiesz żadnych działań w swojej obronie lub wniesiesz sprzeciw po terminie. Z pewnością wówczas stanie się prawomocny i wierzyciel może wystąpić do sądu, o nadanie mu klauzuli wykonalności. Istotnie już, jako tytuł wykonawczy, pozwoli na skierowanie długu do egzekucji komorniczej. Bez wątpienia przy prawidłowym doręczeniu nie ma już szans, aby wrócić do sprawy. Jedyne, co pozostaje to zawarcie ugody z wierzycielem, który wstrzyma działania komornicze. W związku z tym, jeżeli nie chcesz ponosić dodatkowych kosztów i niedogodności związanych z egzekucją, reaguj na każdy nakaz zapłaty. Niewątpliwie w wielu sprawach będziemy mogli Cię skutecznie oddłużyć procesowo, reprezentując w sądzie, jako pełnomocnicy.

Kredyt Inkaso nie broni się przed wniesionym sprzeciwem od nakazu zapłaty

W prezentowanej dzisiaj sprawie, wnosimy sprzeciw od sądowego nakazu zapłaty i skutecznie wykazujemy niezasadność powództwa Kredyt Inkaso. W wyniku podjęcia przemyślanych czynności prawnych, wywalczyliśmy dla Klienta oddalenie powództwa wierzyciela wtórnego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Nakaz zapłaty może się uprawomocnić