Sprawdzona pomoc w oddłużaniu osób fizycznych

Pani Helena wpadła w spiralę zadłużenia i nie była w stanie spłacić zaciągniętych zobowiązań. W związku z tym, wiele z nich zostało sprzedanych na rzecz innych podmiotów. Z pewnością, kiedy sąd doręczył kobiecie nakaz zapłaty wydany na rzecz Svea Ekonomii Cyprus, była jej potrzebna sprawdzona pomoc w oddłużaniu osób fizycznych. Oczywiście mówimy tutaj o profesjonalnej pomocy prawnej, jakiej udzielają mecenasi w naszej kancelarii Portal Dłużnika. Istotnie pozwana przez Svea o zapłatę 6.127,00 zł, została naszą Klientką, ponieważ chciała, aby jej oddłużanie poprowadzili najlepsi specjaliści. Z pewnością zwróciła się po pomoc do właściwego zespołu ekspertów, którzy wykazali niezasadność podniesionego roszczenia, W rezultacie po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty, sąd oddalił w całości powództwo Svea Ekonomi Cyprus.

Powód: Svea Ekonomi Cyprus Ltd.
Wartość przedmiotu sporu: 6.127,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Portal Dłużnika to sprawdzona pomoc w oddłużaniu osób fizycznych

Cesja wierzytelności( długu) w wielu przypadkach, pozwala obronić się przed powództwem wniesionym przez wierzyciela wtórnego. Oczywiście w tutaj nikt, to zna się na oddłużaniu, nie zagwarantuje 100% skuteczności. Dlatego chcą uniknąć rozczarowania, warto zwracać się po wsparcie tylko do doświadczonych firm.  Z pewnością kancelaria prawna taka jak nasz Portal Dłużnika, to sprawdzona pomoc w oddłużaniu osób fizycznych i prowadzących działalność gospodarczą. Istotnie od wielu lat specjalizujemy się w sprawach związanych z długami i mamy na tym polu mnóstwo sukcesów. Bez wątpienia najlepszą wizytówką są nasi Klienci, których wyprowadziliśmy na finansową prostą. Chociaż zdarzali się i tacy, którzy nie do końca wierzyli, że wyjdą z długów, a my pokazaliśmy im, że jest to możliwe.

Powództwo Svea Ekonomi Cyprus upada w sądzie

Zostań naszym Klientem/ ką tak jak Pani Halina, a przekonasz się jak działamy. W prezentowanej dzisiaj sprawie, skutecznie wykazaliśmy niezasadność roszczenia Svea Ekonomii Cyprus. Sąd wydał wyrok oddalający cale powództwo wierzyciela wtórnego.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

sprawdzona pomoc w oddłużaniu osób fizycznych

Inna ostatnio wygrana sprawa z Svea Ekonomi Cyprus:

§ sprawdzona pomoc w oddłużaniu osób fizycznych