Oddłużanie pomoc prawna w kancelarii oddłużeniowej

W prezentowanej dzisiaj sprawie, pozywającym była spółka specjalizująca się w obrocie wierzytelnościami. Istotnie Ultimo Portfolio Investment pozwało Panią Natalię o zapłatę 9.862,00 zł. Chociaż powód uzyskał nakaz zapłaty wydany na posiedzeniu niejawnym, poddaliśmy pod wątpliwość zasadność tego roszczenia. Oczywiście po tym jak podpisaliśmy z pozwaną umowę i otrzymaliśmy pełnomocnictwo, wdaliśmy się w spór przed sądem. Bez wątpienia sędzia znając tylko stanowisko jednej strony, mógł uznać, że to powództwo zasługuje na uwzględnienie. Dlatego też wydał nakaz zapłaty, o którym wspominaliśmy wyżej. Jednak, kiedy zapoznał się z naszym stanowiskiem, wszystko uległo zmianie. Bez wątpienia skutecznie wykazaliśmy, że wierzyciel wtórny nie ma podstaw, aby dochodzić od naszej Klientki zapłaty. Zapadł wyrok oddalający w całości powództwo Ultimo Portfolio Investment.

Powód: Ultimo Portfolio Investment S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 9.862,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Oddłużanie pomoc prawna w kancelarii Portal Dłużnika, prowadzona jest przez wyspecjalizowanych mecenasów

Nasz zespół tworzą eksperci w sprawach związanych z długami. Bez wątpienia oddłużanie pomoc prawna w kancelarii Portal Dłużnika, udzielna jest przez specjalistów. Z pewnością zaawansowane działania prowadzone na rzecz Klientów sprawiają, że wychodzą oni na finansową prostą. Przede wszystkim zdobywają także nowe doświadczenia, które uczą ich jak powinni gospodarować sowim budżetem. Niewątpliwie większość z nich nigdy już nie sięgnie bez zastanowienia po żadne pieniądze oferowane przez firmy pożyczkowe czy banki. Ze względu na to, co przeszli, wiedzą, jak trudno pozbyć się długów. Istotnie poznali, co to jest windykacja, co to jest życie na granicy ubóstwa, lęk przy każdej sprawie, która trafiła do sądu. Z pewnością można napisać, że doświadczyli bardzo dużo, ale także wiele się nauczyli.

Wygrywamy w sadzie z Ultimo Portfolio Investment

A my reprezentujemy w sądzie pozwaną przez Ultimo Portfolio Investment. Oczywiście jak widać na wyroku zamieszczonym poniżej, wygrywamy tę sprawę. Sędzia oddala całe powództwo Ultimo Portfolio Investment.

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: (42) 641 30 61 lub (42) 641 30 62 lub (42) 641 30 63
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Oddłużanie pomoc prawna w kancelarii

Oddłużanie pomoc prawna w kancelarii