Postanowienie o upadłości konsumenckiej | 110.000,00 zł

Wysokość długu: 110.000,00 zł
Zadanie: Przeprowadzenie procesu upadłościowego
Uzyskany efekt: Postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej

Postanowienie o upadłości

Postanowienie o upadłości