Zadłużenie w Profi Credit Polska przestało istnieć

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 12.345,50 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Zadłużenie w Profi Credit Polska

Zadłużenie w Profi Credit Polska