Pozew o zapłatę Profi Credit oddalony w całości

Powód: Profi Credit Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 1.773,00 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Pozew o zapłatę Profi Credit

Pozew o zapłatę Profi Credit