Zwolnienie z kosztów sądowych

Czy w prezentowanej dzisiaj sprawie z powództwa Centrum Rozwiązań Kredytowych Pani Nikola wnioskowała o zwolnienie z kosztów sądowych? Oczywiście, że nie, ponieważ to nie ona wnosiła pozew do sądu tylko firma pożyczkowa, a w zasadzie podmiot, który przejął ten dług. Ponadto sprawa zakończyła się wygraną Pozwanej. W związku z tym powód, jako strona przegrywająca spór w sądzie, został zobowiązany do ich pokrycia. I w takiej sytuacji Pani Nikola nie tylko zmniejszyła swoje zadłużenie związane z pretensją główną, ale uniknęła opłat procesowych oraz oczywiście odsetek. Sędzia orzekający, po zapoznaniu się ze stanowiskiem stron, wydał wyrok oddalający w całości powództwo firmy pożyczkowej. 

Powód: Centrum Rozwiązań Kredytowych Sp.z o.o.
Wartość przedmiotu sporu: 3.502,54 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Kiedy można wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych?

Osoby, które wpadły w długi po prostu nie mają pieniędzy nawet na podstawowe potrzeby. Niewątpliwie zastanawiają się nad tym, co się stanie, kiedy na przykład będą musieli wnieść apelację, która jest odpłatna. Dlatego podpowiadamy, że istnieją okoliczności, które pozwolą im na nie wnoszenie tego typu opłat. O zwolnienie z kosztów sądowych można wnioskować składając oświadczenie, z którego będzie wynikało, że nie jest się w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Z pewnością także samo poniesienie takich kosztów, może narazić na taki uszczerbek, więc jest to też argument przemawiający na korzyść wnioskującego. Można z tym wystąpić do sądu na każdym etapie trwającej sprawy. Wniosek składamy pisemnie lub ustnie do protokołu w sądzie. Należy do niego dołączyć oświadczenie o stanie rodziny, majątkowym, dochodach itp. Wzór jest dostępny na stronie sądu oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Centrum Rozwiązań Kredytowych przegrywa proces

Pozwana o zapłatę przez Centrum Rozwiązań Kredytowych wygrywa proces w sądzie. Sąd powództwo oddalił w całości a od powoda zasądził koszty procesu.

Więcej wygranych spraw z Centrum Rozwiązań Kredytowych znajdziesz tutaj: https://portal-dluznika.pl/?s=centrum+rozwi%C4%85za%C5%84+kredytowych&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

Zwolnienie z kosztów sądowych

Zwolnienie z kosztów sądowych