Wygrana sprawa z T-Mobile i klauzula wykonalności

Tym razem klauzula wykonalności na wyroku oddalającym powództwo T-Mobile upoważnia do wszczęcia egzekucji komorniczej przeciwko powodowi. Trzy lata temu pozwana wygrała z T-Mobile sprawę o zapłatę. Ze względu na to, że wykazała bezzasadność powództwa, sąd oddalił podniesione roszczenie w całości. W związku z tym, koszty procesowe zostały zasądzone od strony przegranej, czyli T- Mobile. Pani Joanna już dawno zapomniała, że miała taką sprawę. Dlatego nie pozostało nic innego, jak skierowanie długu do egzekucji komorniczej. Z pewnością Pozwana odzyska należne jej pieniądze, ale najbardziej cieszy to, że Pani Joanna poradziła sobie w prezentowanej dzisiaj sprawie i wygrała. 

Powód: T-Mobile Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 1.764,60 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Klauzula wykonalności

No właśnie, kiedy sąd nadaje klauzulę wykonalności, która upoważnia wierzyciela do skierowania sprawy na drogę postępowania komorniczego? Tylko w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU) klauzula nadawana jest automatycznie po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty. W związku z tym, w innym przypadku to wierzyciel musi o nią wystąpić, wnosząc do sądu odpowiedni wniosek. Ponieważ jest to bardzo ważne, więc chcąc odzyskać dług z pomocą komornika, należy o nią wystąpić. Oczywiście sąd sam za nas tego nie zrobi. Chociaż jesteśmy w posiadaniu prawomocnego wyroku zasądzającego, bez klauzuli nie stanowi on tytułu wykonawczego. Należy mieć także świadomość, że tytuł wykonawczy może obejmować wszystkie świadczenia widniejące na wyroku (tytuł egzekucyjny). Ale może być też tak jak w prezentowanej dzisiaj sprawie, że klauzula wykonalności dotyczy tylko punktu określającego zwrot kosztów procesowych.

Wygrywamy proces z T-Mobile

Dziś skuteczna sprawa z powództwa T-Mobile. Pani Joanna wygrała wykazując nienależność podniesionego roszczenia. Powództwo zostało oddalone w całości na dowód czego prezentujemy wyrok sądu i serdecznie zapraszamy do śledzenia Portalu Dłużnika!

Więcej wygranych z T-Mobile znajdziesz tutaj: https://portal-dluznika.pl/?s=t-mobile&submit=

Jeśli masz pytania zadzwoń lub napisz:

Telefon: +48 881 201 160
Email: pomoc@portal-dluznika.pl
Nasz profil na Facebooku: https://web.facebook.com/portaldluznika/

klauzula wykonalności

klauzula wykonalności