Credit Agricole w sądzie przegrywa kolejną sprawę

Powód: Credit Agricole Bank Polska S.A.
Wartość przedmiotu sporu: 26.440,78 zł
Zadanie: Sprzeciw od nakazu zapłaty, obrona procesowa
Uzyskany efekt: Powództwo oddalone w całości, brak odsetek, brak kosztów procesu

Credit Agricole w sądzie

Credit Agricole w sądzie